Ειδική Αγωγή

Πρόσκληση προς Εκπαιδευτικό Προσωπικό ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ ΔΔΕ Ρεθύμνου (Συμπλήρωση Ωραρίου – Προσωρινή Τοποθέτηση – Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ)

Περισσότερα
Ανακοινώσεις ΠΥΣΔΕ

[ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 08.08.2022] Πρόσκληση προς Εκπαιδευτικό Προσωπικό ΔΔΕ Ρεθύμνου – Συμπλήρωση Ωραρίου – Προσωρινή Τοποθέτηση – Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ

Περισσότερα
Ανακοινώσεις

Ενημέρωση Σχετικά με τη Διαδικασία Πλήρωσης των Κενών/Κενούμενων Θέσεων Διευθυντών και Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Δευτ/θμιας Εκπ/σης Π.Ε. Ρεθύμνης

Περισσότερα
Ανακοινώσεις

Απαλλαγή και Άμεση Αποδέσμευση του Δρανδάκη Νικολάου και της Δημητρακοπούλου Αργυρής από τα Καθήκοντα Υποδιευθυντή/ντριας του 5ου Γυμνασίου Ρεθύμνου και του 1ου ΓΕ.Λ. Ρεθύμνου, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνης (ΑΔΑ: Ω8ΔΗ46ΜΤΛΗ-Ν1Ρ)

Περισσότερα
ΠΥΣΔΕ

Κατά Προτεραιότητα Τοποθέτηση σε Οργανικά Κενά των Εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας της Δ.Δ.Ε. Ρεθύμνου, οι οποίοι Χαρακτηρίστηκαν Υπεράριθμοι στη Σχολική Μονάδα της Οργανικής τους Θέσης (ΑΔΑ:ΨΕ2Λ46ΜΤΛΗ-9Θ3)

Περισσότερα
ΠΥΣΔΕ

Προσωρινή Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας που Βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ρεθύμνου (ΑΔΑ: 6Ω6Π46ΜΤΛΗ-Ρ2Ο)

Περισσότερα
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο