Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών για Βιωματικό Εργαστήριο με Θέμα την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Έμφυλης Βίας

Περισσότερα
Σεμινάρια-Συνέδρια-Επιμορφώσεις

Πρόσκληση για Υποβολή Δήλωσης Συμμετοχής στην Εξ Αποστάσεως Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στο Πλαίσιο της Πράξης “Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών” με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070654

Περισσότερα
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Πρόσκληση σε Επιμορφωτικό Εξ Αποστάσεως Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης “Μικροπλαστικά: Ένα από τα Σημαντικότερα Περιβαλλοντικά Προβλήματα του 21ου Αιώνα”

Περισσότερα
Σεμινάρια-Συνέδρια-Επιμορφώσεις

Πρόσκληση Συμμετοχής Εκπαιδευτικών στο Εξ Αποστάσεως Σεμινάριο με Τίτλο «Η Σχολική Διαμεσολάβηση ως Μέσο Επίλυσης Συγκρούσεων Εφήβων»

Περισσότερα
ΠΕΚΕΣ

ΠΕΚΕΣ Κρήτης: Επιμορφωτικό Σεμινάριο για την Κατάρτιση και Υποβολή των Σχεδίων Δράσης Σχ. Έτους 2022-23 στο Πλαίσιο του Προγράμματος ΜΝΑΕ

Περισσότερα
Σεμινάρια-Συνέδρια-Επιμορφώσεις

Πρόσκληση Προέδρων Δημοτικών Επιτροπών Παιδείας Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου και Διευθυντών/τριών Σχολικών Μονάδων για Συμμετοχή στη 2η Ημερίδα με Τίτλο: «Συνεργασίες, Υποστήριξη & Προοπτικές στις Σχολικές Μονάδες της ΔΔΕ Ρεθύμνου»

Περισσότερα
Σεμινάρια-Συνέδρια-Επιμορφώσεις

Ημερίδα με Τίτλο: Η Ειδική Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Τάσεις, Προκλήσεις και Προοπτικές. Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2022

Περισσότερα
Σεμινάρια-Συνέδρια-Επιμορφώσεις

6η Πρόσκληση για Υποβολή Δήλωσης Συμμετοχής στην Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωση, Μόνιμων και Αναπληρωτών/ωτριών Εκπαιδευτικών Α/θμιας (Νηπιαγωγείο-Δημοτικό) και Β/θμιας (Γυμνάσιο) Εκπαίδευσης, στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, στο Πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5092064, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» | ΑΔΑ: 6Λ3ΡΟΞΛΔ-ΗΟ8

Περισσότερα
Σεμινάρια-Συνέδρια-Επιμορφώσεις

Πραγματοποίηση Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού | ΦΕΚ B’ 5939/21.11.2022

Περισσότερα
ΠΕΚΕΣ

ΠΕΚΕΣ Κρήτης: Πρόσκληση σε Επιμορφωτική Συνάντηση Φιλολόγων Γυμνασίων και Λυκείων των Περιφερειακών Ενοτήτων Χανίων και Ρεθύμνου

Περισσότερα
Σεμινάρια-Συνέδρια-Επιμορφώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών για Επιμορφωτική Εξ Αποστάσεως Ημερίδα με Θέμα: “ΑποΤΥΧΗα” στις 16/11/2022

Περισσότερα
Σεμινάρια-Συνέδρια-Επιμορφώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Διαδικτυακό Σεμινάριο με Τίτλο: «Αλφαβητάρι των Οικονομικών», Δευτέρα 7/11/2022, 18:30 – 20:30

Περισσότερα
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο