ΠΥΣΔΕ

Ανάθεση Άσκησης Καθηκόντων Αναπληρωτών Διευθυντών/ντριών του ΓΕΛ Σπηλίου και του Γυμνασίου Συβρίτου, της Διεύθυνσης Δευτ/θμιας Εκπ/σης Ρεθύμνου, για το Σχολικό Έτος 2022-2023 | ΑΔΑ: Ψ6ΣΠ46ΜΤΛΗ-ΛΛΙ

Περισσότερα
ΠΥΣΔΕ

Τροποποιήσεις, Ανακλήσεις και Συμπληρώσεις Διάθεσης Μονίμων Εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας, καθώς και Προσωρινής Τοποθέτησης Μονίμων Εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) που Βρίσκονται στη Διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε., για το Διδακτικό Έτος 2022-2023 | ΑΔΑ: 9Δ4Ξ46ΜΤΛΗ-9Β3

Περισσότερα
ΠΥΣΔΕ

Ανάθεση Υπερωριακής Διδασκαλίας σε Εκπαιδευτικό Λειτουργό για Κάλυψη Εξαιρετικών Διδακτικών Αναγκών για το Διδακτικό Έτος 2022-2023 | ΑΔΑ: 67ΗΔ46ΜΤΛΗ-ΖΚΜ

Περισσότερα
ΠΥΣΔΕ

Ανάθεση Άσκησης Καθηκόντων Αναπληρώτριας Διευθύντριας του Γυμνασίου Γαράζου, της Διεύθυνσης Δευτ/θμιας Εκπ/σης Ρεθύμνου, για το Σχολικό Έτος 2022-2023 | ΑΔΑ: ΨΕΡΩ46ΜΤΛΗ-Χ3Ψ

Περισσότερα
ΠΥΣΔΕ

Ανάθεση Άσκησης Καθηκόντων Αναπληρώτριας Διευθύντριας του Εσπερινού ΓΕ.Λ. Ρεθύμνου, της Διεύθυνσης Δευτ/θμιας Εκπ/σης Ρεθύμνου, για το Σχολικό Έτος 2022-2023 | ΑΔΑ: 6ΒΧΚ46ΜΤΛΗ-ΦΑ5

Περισσότερα
Εκπαιδευτικοί

Ωράριο και Υπερωριακή Διδασκαλία των Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Γνωστοποίηση Διατάξεων Άρθρων 100 και 101 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136) | ΑΔΑ: ΩΜΥΨ46ΜΤΛΗ-Ψ14

Περισσότερα
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο