Ανακοινώσεις ΠΥΣΔΕ

Προσωρινή Ανάθεση Άσκησης Καθηκόντων Υποδιευθυντών/ντριών των Σχολικών Μονάδων της Δ.Δ.Ε. Ρεθύμνου, με Κενωθείσα τη Θέση του Υποδιευθυντή/ντριας | ΑΔΑ: 906Ο46ΜΤΛΗ-ΞΝ3

Περισσότερα
ΠΥΣΔΕ

Ανασυγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Ρεθύμνου | ΑΔΑ: 6ΠΙΓ46ΜΤΛΗ-Σ7Β

Περισσότερα
Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον Ορισμό Μέλους Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Ρεθύμνου | ΑΔΑ: 6Β1Ο46ΜΤΛΗ-Δ3Ω

Περισσότερα
ΠΥΣΔΕ

Προσωρινή Ανάθεση Άσκησης Καθηκόντων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Δ.Δ.Ε. Ρεθύμνου σε Υποδιευθυντές, λόγω Εκκένωσης της Θέσης του Διευθυντή | ΑΔΑ: ΨΓΤΑ46ΜΤΛΗ-Β01

Περισσότερα
ΠΥΣΔΕ

Προσωρινή Ανάθεση Άσκησης Καθηκόντων Διευθυντών/ντριών των Σχολικών Μονάδων της Δ.Δ.Ε. Ρεθύμνου, στις Οποίες Εκκενώνεται η Θέση του Διευθυντή/ντριας και στις Οποίες δεν Υπάρχει Υποδιευθυντής με Θητεία | ΑΔΑ: 97ΤΡ46ΜΤΛΗ-Σ8Ε

Περισσότερα
ΠΥΣΔΕ

Απαλλαγή της Καμπακίδη Σοφίας από τα Καθήκοντα Διευθύντριας του ΓΕ.Λ. Φουρφουρά, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνης | ΑΔΑ: Ψ9ΓΗ46ΜΤΛΗ-2ΨΩ

Περισσότερα
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο