Σεμινάρια-Συνέδρια-Επιμορφώσεις

Πρόσκληση και Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για τους Νεοδιορισμένους Μόνιμους και Αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς Α΄ Φάσης Κλάδων ΠΕ03 και ΠΕ03.50 (Μαθηματικών) της Δ.Δ.Ε. Ρεθύμνου

Περισσότερα
Διορισμοί

Πρόσκληση σε Ορκωμοσία και Ανάληψη Υπηρεσίας 146 Εκπαιδευτικών Κλάδου ΤΕ16 Διοριζόμενων σε Κενές Οργανικές Θέσεις Μουσικών Σχολείων

Περισσότερα
Αποσπάσεις

Πρόσκληση Εκπ/κών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κλάδου ΠΕ60 – Νηπιαγωγών και Εκπ/κών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ειδικότητας ΠΕ87.09 Βρεφονηπιοκόμων για Υποβολή Αίτησης Απόσπασης για τη Στελέχωση του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδικού Σταθμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το Σχολικό Έτος 2022-2023 | ΑΔΑ: 9Τ5Ω46ΜΤΛΗ-3Υ6

Περισσότερα
Σεμινάρια-Συνέδρια-Επιμορφώσεις

Δελτίου Τύπου ΙΕΠ για το 2ο Διαδικτυακό Εργαστήριο Visionary Workshop στο Πλαίσιο του Έργου “Learning from the extremes”

Περισσότερα
ΠΕΚΕΣ

Πρόσκληση σε Εισαγωγική Επιμόρφωση Νεοδιόριστων και Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ79.01, ΠΕ79.02, ΤΕ16 του Νομού Ρεθύμνου από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Μουσικών του ΠΕΚΕΣ Κρήτης

Περισσότερα
Αγωγή Υγείας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Βιωματικό Εργαστήριο Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης Εκπαιδευτικών την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022

Περισσότερα
Αναπληρωτές

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Ένταξη στον Πίνακα και Δήλωσης Μουσικών Σχολείων Εμπειροτεχνών Ιδιωτών Μουσικών (ΕΜ16) για το Σχολικό Έτος 2022-2023 | ΑΔΑ: 9ΩΚΗ46ΜΤΛΗ-ΘΤΚ

Περισσότερα
Αποσπάσεις

Πρόσκληση Μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για Υποβολή Αιτήσεων Απόσπασης Σύμφωνα με το Άρθρο 42 του ν. 4722/2020 (Α΄177) | ΑΔΑ: ΨΗ1Β46ΜΤΛΗ-Ν44

Περισσότερα
Λειτουργικά Κενά

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πλήρωση Λειτουργικών Κενών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και στα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης, με Απόσπαση Μόνιμων Εκπαιδευτικών Διάρκειας Ενός (1) Διδακτικού Έτους, για το Έτος 2022-2023 (ΑΔΑ: 9Σ8Θ46ΜΤΛΗ-Φ1Ξ)

Περισσότερα
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο