Αποσπάσεις

Πρόσκληση Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για Υποβολή Αιτήσεων Απόσπασης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για το Διδακτικό Έτος 2022-2023 (ΑΔΑ: ΨΖΦ246ΜΤΛΗ-Β4Ζ)

Περισσότερα
Διορισμοί

ΥΠΑΙΘ: Διευκρινιστικές Οδηγίες Σχετικά με την Ανάληψη Υπηρεσίας των Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών και Μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Περισσότερα
Αναπληρωτές

Πρόσκληση Υποψήφιων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για Υποβολή Αίτησης-Δήλωσης Προτίμησης Περιοχών για Πρόσληψη ως Προσωρινών Αναπληρωτών ή/και Ωρομισθίων το Σχολικό Έτος 2022-2023 (ΑΔΑ: ΨΝΡΣ46ΜΤΛΗ-ΕΛΥ)

Περισσότερα
Αναπληρωτές

Πρόσκληση Υποψήφιων Μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για Υποβολή Αίτησης-Δήλωσης Προτίμησης για Πρόσληψη ως Προσωρινών Αναπληρωτών το Διδακτικό Έτος 2022-2023 (ΑΔΑ: Ψ90346ΜΤΛΗ-ΕΗΤ)

Περισσότερα
Αποσπάσεις

Ενημέρωση για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πλήρωση Λειτουργικών Κενών (Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.) με Απόσπαση Μόνιμων Εκπαιδευτικών

Περισσότερα
Ειδική Αγωγή

Πρόσκληση προς Εκπαιδευτικό Προσωπικό ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ ΔΔΕ Ρεθύμνου (Συμπλήρωση Ωραρίου – Προσωρινή Τοποθέτηση – Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ)

Περισσότερα
Ανακοινώσεις

Προκήρυξη Κενών Θέσεων στις Τάξεις Β’, Γ’ Γυμνασίου και Α’, Β’ και Γ’ Λυκείου του Μουσικού Σχολείου Ρεθύμνου για το Σχολικό Έτος 2022 – 2023

Περισσότερα
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο