ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων