ΠΥΣΔΕ

Προσωρινή Ανάθεση Άσκησης Καθηκόντων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων για το Σχολικό Έτος 2023-2024 και Μέχρι την Ημερομηνία Ανάληψης Υπηρεσίας των Νέων Υποδιευθυντών Ύστερα από Επιλογή Σύμφωνα με τις Διατάξεις του Ν.4823/2021 καθώς και της Αριθ. Πρωτ. Φ.361.22/68/100287/Ε3/12-09-2023 Υ.Α. | ΑΔΑ: ΨΖΜΚ46ΝΚΠΔ-ΟΦΖ

Περισσότερα
Ειδική Αγωγή

Απόφαση Τοποθέτησης Μονίμων Εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας σε Λειτουργικά Κενά για το Διδακτικό Έτος 2023-2024 (ΑΔΑ: Ψ0ΖΗ46ΝΚΠΔ-ΘΘΜ) και Τροποποίησή της (ΑΔΑ: ΨΜΝΣ46ΝΚΠΔ-Μ45)

Περισσότερα
ΠΥΣΔΕ

Απαλλαγή από τα Καθήκοντα Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου (ΑΔΑ: 9Η2Β46ΝΚΠΔ-2Χ0)

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο