Ειδική Αγωγή

[ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ] Μεταθέσεις-Τοποθετήσεις στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και των Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.), των Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ρεθύμνης (ΑΔΑ: 938446ΜΤΛΗ-Ι5Β)

Περισσότερα
Ειδική Αγωγή

Προσωρινή Τοποθέτηση στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Συμπεριλαμβανομένων των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και των Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.), των Εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε. που Εξακολουθούν να Βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Π.Ε. Ρεθύμνης, Ύστερα από τις Οριστικές Τοποθετήσεις (ΑΔΑ: 9ΣΤ246ΜΤΛΗ-ΒΩΩ)

Περισσότερα
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο