ΠΥΣΔΕ

Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Ρεθύμνου (ΑΔΑ: 91ΓΝ46ΜΤΛΗ-ΑΛΞ)

Περισσότερα
Προκηρύξεις Θέσεων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον Ορισμό Μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) και των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Κρήτης | ΑΔΑ: ΩΥΜ946ΜΤΛΗ-61Θ

Περισσότερα
ΠΥΣΔΕ

Ανάθεση Υπερωριακής Διδασκαλίας σε Εκπαιδευτικό Λειτουργό για Κάλυψη Εξαιρετικών Διδακτικών Αναγκών για το Διδακτικό Έτος 2022-2023 | ΑΔΑ: 9Λ6Ν46ΜΤΛΗ-ΒΔΒ

Περισσότερα
ΠΥΣΔΕ

Ανάθεση Άσκησης Καθηκόντων Αναπληρωτών Διευθυντών/ντριών του ΓΕΛ Σπηλίου και του Γυμνασίου Συβρίτου, της Διεύθυνσης Δευτ/θμιας Εκπ/σης Ρεθύμνου, για το Σχολικό Έτος 2022-2023 | ΑΔΑ: Ψ6ΣΠ46ΜΤΛΗ-ΛΛΙ

Περισσότερα
ΠΥΣΔΕ

Τροποποιήσεις, Ανακλήσεις και Συμπληρώσεις Διάθεσης Μονίμων Εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας, καθώς και Προσωρινής Τοποθέτησης Μονίμων Εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) που Βρίσκονται στη Διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε., για το Διδακτικό Έτος 2022-2023 | ΑΔΑ: 9Δ4Ξ46ΜΤΛΗ-9Β3

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο