Αποσπάσεις

Πρόσκληση Εκπαιδευτικών προς Υποβολή Αιτήσεων Απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών ΠΕ & ΔΕ για το Σχολικό Έτος 2024-2025 | ΑΔΑ: 9ΙΠΚ46ΝΚΠΔ-Γ23

Περισσότερα
Ανακοινώσεις

Παράταση Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Αιτήσεων στο Πλαίσιο Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εγγραφής σε Μητρώο Εμπειρογνωμόνων για την Κάλυψη Κενών Θέσεων «Εποπτών» και «Εισηγητών/Αξιολογητών»

Περισσότερα
Αναπληρωτές

Αφίσα Πράξης για την Ενίσχυση των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και των Τμημάτων Ένταξης (ΤΕ)

Περισσότερα
Πανελλαδικές Εξετάσεις

Υποβολή Ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Υποψηφίων που Πάσχουν από Σοβαρές Παθήσεις, σε Ποσοστό 5% Επιπλέον των Θέσεων Εισακτέων, Έτους 2024 (ΑΔΑ: ΡΧΨΔ46ΝΚΠΔ-Θ6Μ)

Περισσότερα
Πανελλαδικές Εξετάσεις

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Μουσικών Μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» για Εισαγωγή στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, του ΑΠΘ, του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Κατανομή Υποψηφίων, Έτους 2024.

Περισσότερα
Τοποθετήσεις

Οριστική Τοποθέτηση κατά Απόλυτη Προτεραιότητα σε Σχολείο της Επιλογής τους, Ανεξαρτήτως Ύπαρξης Οργανικού Κενού, Εκπαιδευτικών που Υπηρετούν με Θητεία σε Πειραματικά Σχολεία και Εμπίπτουν στις Διατάξεις της Υποπερ. α) της Παρ. 4 του Άρθρου 62 του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111/τ. Α’) | ΑΔΑ: 98ΛΟ46ΝΚΠΔ-ΩΨΡ

Περισσότερα
Ανακοινώσεις

Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. – Δελτίο Τύπου: Ανακοίνωση Διευθύνσεων για την Διεξαγωγή Υγειονομικών Εξετάσεων και Πρακτική Δοκιμασία (Αγωνίσματα) των Υποψηφίων για ΤΕΦΑΑ από Δευτέρα, 17 Ιουνίου έως και Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2024

Περισσότερα
Εκπαιδευτικά Θέματα

Τροποποίηση της Υπό Στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 Υ.Α. «Εγγραφές, Μετεγγραφές, Φοίτηση και Θέματα Οργάνωσης της Σχολικής Ζωής στα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (Άρθρο 31: Παιδαγωγικά Μέτρα και Ενέργειες Παιδαγωγικού Χαρακτήρα)[ΦΕΚ B’ 2531/29.04.2024]

Περισσότερα
Αποσπάσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Κάλυψη Θέσεων Διδακτικού Προσωπικού με Απόσπαση σε Ευρωπαϊκά Σχολεία (ΑΔΑ: 6ΨΗ046ΝΚΠΔ-638)

Περισσότερα
Εγγραφές-Μετεγγραφές-Φοίτηση

Διαδικασία Εισαγωγής των Μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το Σχολικό έτος 2024-2025

Περισσότερα
Εγγραφές-Μετεγγραφές-Φοίτηση

Διαδικασία Εισαγωγής των Μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Σχολείων για το Σχολικό έτος 2024-2025

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο