Ανακοινώσεις

Ενημέρωση Mαθητών/τριών και Kηδεμόνων για “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ & ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ”

Περισσότερα
Σεμινάρια-Συνέδρια-Επιμορφώσεις

Ανακοίνωση του ΙΕΠ για τη Δ’ Φάση της Πράξης “Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού”

Περισσότερα
Σεμινάρια-Συνέδρια-Επιμορφώσεις

Επιστημονική Ημερίδα με Θέμα: «ΑΣΚΗΣΗ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ & ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ του/της ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ: Η Θεωρία, οι Αξίες μου και ο Τρόπος που τις Εφαρμόζω στην Πράξη με Φρόνηση»

Περισσότερα
Σεμινάρια-Συνέδρια-Επιμορφώσεις

Διαβίβαση Δελτίου Τύπου του ΙΕΠ για την Εκκίνηση της Γ’ Φάσης της Επιμόρφωσης σε Πρακτικές Υποστήριξης των Μαθητών και Μαθητριών στο Πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας

Περισσότερα
Αποσπάσεις

Προκήρυξη Πλήρωσης Κενών Θέσεων Εκπαιδευτικών στα Μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια Θράκης (Μ.Ι.Θ.) του Άρθρου 4 του ν. 2621/1998 (Α’ 136), ήτοι το Μουσουλμανικό Ιεροσπουδαστήριο Κομοτηνής και το Μουσουλμανικό Ιεροσπουδαστήριο Ξάνθης από το Σχολικό Έτος 2022-2023 και για Τετραετή Θητεία (ΑΔΑ: Ψ2Η346ΜΤΛΗ-2Μ8)

Περισσότερα
Αποσπάσεις

Νέα Πρόσκληση για Υποβολή Αιτήσεων Απόσπασης στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής (ΑΔΑ: 6Ψ6Λ46ΜΤΛΗ-86Π)

Περισσότερα
COVID-19

Μέτρα και Ρυθμίσεις στο Πλαίσιο της Ανάγκης Περιορισμού της Διασποράς του Κορωνοϊού (78η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) (ΑΔΑ: 9ΖΣ146ΜΤΛ6-710)

Περισσότερα
Αποσπάσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πλήρωση Θέσεων Εκπαιδευτικών των Ελληνόφωνων και Αγγλόφωνων Τμημάτων Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Κύκλου του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου για το Σχολικό Έτος 2022-2023 (ΑΔΑ: ΨΞΔΛ46ΜΤΛΗ-ΦΛΠ)

Περισσότερα
Πανελλαδικές Εξετάσεις

Συμπληρωματική Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών-τριών των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ)[Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ), Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), Σχολή Ικάρων (ΣΙ), Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ)], της Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) [Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ), Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) και Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Πολεμικής Αεροπορίας (ΣΜΥΑ)], Ακαδημαϊκού Έτους 2022-23 (ΑΔΑ: Ψ0ΣΦ6-ΞΗΙ)

Περισσότερα
Πανελλαδικές Εξετάσεις

Συμπληρωματική Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Εισαγωγή Φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών και Σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το Σύστημα των Εξετάσεων σε Πανελλαδικό Επίπεδο, το Ακαδημαϊκό Έτος 2022 – 2023 (ΑΔΑ: ΩΣ1Α46ΝΠΙΘ-ΟΨ5)

Περισσότερα
Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής

Έκτακτα Μέτρα Προστασίας της Δημόσιας Υγείας από τον Κίνδυνο Περαιτέρω Διασποράς του Κορωνοϊού COVID-19 στο Σύνολο της Επικράτειας κατά τη Διενέργεια των Εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής Εξεταστικής Περιόδου 2022

Περισσότερα
Προκηρύξεις Θέσεων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για Πλήρωση Θέσεων Με Επιλογή Υποδιευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. Αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘ (ΑΔΑ: 6Ω6246ΜΤΛΗ-ΩΔΨ)

Περισσότερα
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο