Ειδική Αγωγή

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Μετατάξεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και Μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε Άλλους Εκπαιδευτικούς Κλάδους και σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθώς και Εκπ/κών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Κλάδων ΠΕ79 Μουσικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών και ΠΕ91 Θεατρικής Αγωγής σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία της Δ.Ε. για το Σχολικό Έτος 2024-2025 | ΑΔΑ: ΡΖΩΑ46ΝΚΠΔ-Ξ2Λ [ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ]

Περισσότερα
Πανελλαδικές Εξετάσεις

ΠΔΕ Κρήτης – Δελτίο Τύπου: Ημερίδες Ενημέρωσης για τη Διαχείριση του Άγχους και την Ψυχολογική Υποστήριξη των Υποψηφίων και των Οικογενειών τους

Περισσότερα
Ειδική Αγωγή

Διάθεση Μέλους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) Κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων για το Διδακτικό Έτος 2023-2024 που Υπηρετεί στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου

Περισσότερα
Μετατάξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Μετατάξεις Εκπαιδευτικών της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) στη Δευτεροβάθμια Δημόσια Εκπαίδευση και Εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) για το Σχολικό Έτος 2024-2025 | ΑΔΑ: ΡΞ7Τ46ΝΚΠΔ-Π6Δ

Περισσότερα
Αποσπάσεις

Πρόσκληση Μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για Υποβολή Αιτήσεων Αποσπάσεων σε Περιοχές/ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ./Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για το Διδακτικό Έτος 2024-2025 | ΑΔΑ: ΨΗ7846ΝΚΠΔ-ΣΧ6

Περισσότερα
Σύμβουλοι Εκπαίδευσης

Πρόσκληση σε Επιμορφωτικό Εργαστήρι με θέμα «Η διδασκαλία του γραπτού λόγου στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση: Θεωρία και Πράξη».

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο