ΠΥΣΔΕ

Ανάθεση Υπερωριακής Διδασκαλίας σε Εκπαιδευτικό Λειτουργό για Κάλυψη Εξαιρετικών Διδακτικών Αναγκών για το Διδακτικό Έτος 2022-2023 | ΑΔΑ: 67ΗΔ46ΜΤΛΗ-ΖΚΜ

Περισσότερα
ΠΥΣΔΕ

Ανάθεση Άσκησης Καθηκόντων Αναπληρώτριας Διευθύντριας του Γυμνασίου Γαράζου, της Διεύθυνσης Δευτ/θμιας Εκπ/σης Ρεθύμνου, για το Σχολικό Έτος 2022-2023 | ΑΔΑ: ΨΕΡΩ46ΜΤΛΗ-Χ3Ψ

Περισσότερα
ΠΥΣΔΕ

Ανάθεση Άσκησης Καθηκόντων Αναπληρώτριας Διευθύντριας του Εσπερινού ΓΕ.Λ. Ρεθύμνου, της Διεύθυνσης Δευτ/θμιας Εκπ/σης Ρεθύμνου, για το Σχολικό Έτος 2022-2023 | ΑΔΑ: 6ΒΧΚ46ΜΤΛΗ-ΦΑ5

Περισσότερα
Εκπαιδευτικοί

Ωράριο και Υπερωριακή Διδασκαλία των Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Γνωστοποίηση Διατάξεων Άρθρων 100 και 101 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136) | ΑΔΑ: ΩΜΥΨ46ΜΤΛΗ-Ψ14

Περισσότερα
ΠΥΣΔΕ

Ανάθεση Άσκησης Καθηκόντων Αναπληρωτών Διευθυντών/ντριών του ΓΕΛ Επισκοπής και του ΓΕΛ Πανόρμου, της Διεύθυνσης Δευτ/θμιας Εκπ/σης Ρεθύμνου, για το Σχολικό Έτος 2022-2023 | ΑΔΑ: 6ΒΗ646ΜΤΛΗ-Θ0Ω

Περισσότερα
ΠΥΣΔΕ

Ανάθεση Άσκησης Καθηκόντων Αναπληρωτών Διευθυντών/ντριών του Γυμνασίου Φουρφουρά και του ΓΕΛ Φουρφουρά, της Διεύθυνσης Δευτ/θμιας Εκπ/σης Ρεθύμνου, για το Σχολικό Έτος 2022-2023 | ΑΔΑ: 6ΕΙΒ46ΜΤΛΗ-ΨΦΧ

Περισσότερα
Ανακοινώσεις ΠΥΣΔΕ

Προσωρινή Ανάθεση Άσκησης Καθηκόντων Υποδιευθυντών/ντριών των Σχολικών Μονάδων της Δ.Δ.Ε. Ρεθύμνου, με Κενωθείσα τη Θέση του Υποδιευθυντή/ντριας | ΑΔΑ: 906Ο46ΜΤΛΗ-ΞΝ3

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο