Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Πρόσκληση σε Επιμορφωτικό Εξ Αποστάσεως Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης “Μικροπλαστικά: Ένα από τα Σημαντικότερα Περιβαλλοντικά Προβλήματα του 21ου Αιώνα”

Περισσότερα
Αναπληρωτές

Ειδική Πρόσκληση (1η) για την Κάλυψη Λειτουργικών Κενών Θέσεων Μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (άρθρο 86 του ν. 4547/2018) | ΑΔΑ: ΨΛΘΚ46ΜΤΛΗ-ΒΧΘ

Περισσότερα
Αναπληρωτές

Ειδική Προκήρυξη Κάλυψης Λειτουργικών Κενών σε Σχολικές Μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης [Άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει], για το Σχολικό Έτος 2022-2023 | ΑΔΑ: ΨΓΣΦ46ΜΤΛΗ-ΞΞΔ

Περισσότερα
Αναπληρωτές

Τοπική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη Ιδιωτών Εμπειροτεχνών Μουσικών Μουσικού Κλάδου (ΕΜ16) με Μουσική Ειδίκευση «Σαξόφωνο» στο Μουσικό Σχολείο Ξάνθης | ΑΔΑ: ΨΡΟΦ46ΜΤΛΗ-Ρ3Δ

Περισσότερα
Σεμινάρια-Συνέδρια-Επιμορφώσεις

Πρόσκληση Συμμετοχής Εκπαιδευτικών στο Εξ Αποστάσεως Σεμινάριο με Τίτλο «Η Σχολική Διαμεσολάβηση ως Μέσο Επίλυσης Συγκρούσεων Εφήβων»

Περισσότερα
Αναπληρωτές

Τοπική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη στο Μουσικό Γυμνάσιο Λασιθίου Δύο (2) Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ79.01/ΤΕ16 ή Εμπειροτεχνών Ιδιωτών Μουσικών (ΕΜ16) για τις Μουσικές Ειδικεύσεις «Κιθάρα Ηλεκτρική» και «Κρουστά Ευρωπαϊκά (Κλασικά – Σύγχρονα)» | ΑΔΑ: 9ΤΦΠ46ΜΤΛΗ-ΑΧΥ

Περισσότερα
ΠΕΚΕΣ

ΠΕΚΕΣ Κρήτης: Επιμορφωτικό Σεμινάριο για την Κατάρτιση και Υποβολή των Σχεδίων Δράσης Σχ. Έτους 2022-23 στο Πλαίσιο του Προγράμματος ΜΝΑΕ

Περισσότερα
Σεμινάρια-Συνέδρια-Επιμορφώσεις

Πρόσκληση Προέδρων Δημοτικών Επιτροπών Παιδείας Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου και Διευθυντών/τριών Σχολικών Μονάδων για Συμμετοχή στη 2η Ημερίδα με Τίτλο: «Συνεργασίες, Υποστήριξη & Προοπτικές στις Σχολικές Μονάδες της ΔΔΕ Ρεθύμνου»

Περισσότερα
Τοποθετήσεις

Ολική Διάθεση Εκπαιδευτικού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου στο ΣΔΕ Ρεθύμνου – Τμήμα Εκτός Έδρας Αγίου Βασιλείου (Κοξαρέ)

Περισσότερα
Αποσπάσεις

Οδηγίες Σχετικά με Αιτήσεις Μετάταξης/Απόσπασης Εκπαιδευτικών που Υποβάλλονται μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016) | ΑΔΑ: 991Ρ46ΜΤΛΗ-5Ν7 & Εγκύκλιος ΥΠΕΣ

Περισσότερα
Σεμινάρια-Συνέδρια-Επιμορφώσεις

Ημερίδα με Τίτλο: Η Ειδική Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Τάσεις, Προκλήσεις και Προοπτικές. Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2022

Περισσότερα
Αναπληρωτές

Τοπική Προκήρυξη για Πρόσληψη Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών Κλάδων ΠΕ79.01 και ΤΕ16.00 ή Ιδιωτών Εμπειροτεχνών Μουσικών (ΕΜ16) με Μουσική Ειδίκευση «Λαούτο», «Ευρωπαϊκά Κρουστά» και «Τρομπέτα» για το Μουσικό Γυμνάσιο Λιβαδειάς | ΑΔΑ: 97Ο446ΜΤΛΗ-Π0Ω

Περισσότερα
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο