Προκηρύξεις Θέσεων

Πρόσκληση για τη Στελέχωση της Επιτροπής Κριτών Συνεδρίου «Σχέσεις Σχολείου και Οικογένειας στη Σύγχρονη Εποχή» Θεσσαλονίκη 18-19 Μαρτίου 2023

Περισσότερα
Σεμινάρια-Συνέδρια-Επιμορφώσεις

Ανακοίνωση ΙΕΠ: Πρόσκληση για Συμμετοχή στην 7η Επιμορφωτική Περίοδο του Προγράμματος “Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες Μέσω Εργαστηρίων”

Περισσότερα
Σεμινάρια-Συνέδρια-Επιμορφώσεις

Δελτίο Τύπου ΙΕΠ: Πρόσκληση για Συμμετοχή στη 2η Περίοδο της Γ’ Φάσης της Πράξης Επιμόρφωση σε Πρακτικές Υποστήριξης των Μαθητών και των Μαθητριών στο Πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας

Περισσότερα
Ανακοινώσεις

1. Πρόσκληση για Συγκρότηση Μητρώου Αξιολογητών-Βαθμολογητών για τη Διεξαγωγή των Εξετάσεων Απόκτησης Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ).

2. Πρόσκληση για Επιτηρητές στις Εξετάσεις Απόκτησης Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ).

Περισσότερα
Σεμινάρια-Συνέδρια-Επιμορφώσεις

Δελτίο Τύπου ΙΕΠ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής σε Επιμορφωτικό Σεμινάριο με Θέμα την Εκπαίδευση για την Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη

Περισσότερα
Εκπαιδευτικοί

Χαιρετιστήρια Επιστολή – Ενημέρωση για την επιστημονική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ03 (Μαθηματικών)

Περισσότερα
Μόνιμοι

Υποβολή Αιτήσεων Παραίτησης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ Σχολικού Έτους 2022-2023 (ΑΔΑ: 969Η46ΜΤΛΗ-2ΔΚ)

Περισσότερα
Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών για Βιωματικό Εργαστήριο με Θέμα την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Έμφυλης Βίας

Περισσότερα
Εκπαιδευτικοί

Πρόσκληση για Υποβολή Δήλωσης Προτίμησης Θέσης Συμβούλου Εκπαίδευσης για Τοποθέτηση ως Συμβούλου Εκπαίδευσης

Περισσότερα
Σεμινάρια-Συνέδρια-Επιμορφώσεις

Πρόσκληση για Υποβολή Δήλωσης Συμμετοχής στην Εξ Αποστάσεως Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στο Πλαίσιο της Πράξης “Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών” με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070654

Περισσότερα
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο