Αναπληρωτές

Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πλήρωση Θέσεων Εκπαιδευτικών του Αγγλόφωνου και Ελληνόφωνου Τμήματος Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Κύκλου του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου για το Σχολικό Έτος 2023-2024 | ΑΔΑ: ΨΝΡΔ46ΝΚΠΔ-ΥΞΨ

Περισσότερα
Αποσπάσεις

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πλήρωση της θέσης Διευθυντού/τριας καθώς και για Αποσπάσεις σε Θέσεις Διοικητικού Προσωπικού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)

Περισσότερα
Αναπληρωτές

Δικαιολογητικά Πρόσληψης Προσωρινών Αναπληρωτών Μειωμένου Ωραρίου/Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών Ενισχυτικής Διδασκαλίας Σχ. Έτους 2023-24

Περισσότερα
Αναπληρωτές

Ειδική Προκήρυξη Κάλυψης Λειτουργικών Κενών σε Σχολικές Μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης [Άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει], για το Σχολικό Έτος 2023-2024 | ΑΔΑ: 69ΕΣ46ΝΚΠΔ-ΟΒΠ

Περισσότερα
Αναπληρωτές

Ειδική Πρόσκληση (2η) για την Κάλυψη Λειτουργικών Κενών Θέσεων Μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Άρθρο 86 του ν. 4547/2018) (ΑΔΑ: Ω8ΟΑ46ΝΚΠΔ-ΓΒΗ)

Περισσότερα
Αναπληρωτές

Πρόσκληση για Υποβολή Αιτήσεων Υποψήφιων Διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το Σχολικό Έτος 2023-2024 | ΑΔΑ: ΨΓ6346ΝΚΠΔ-Η3Μ

Περισσότερα
Αναπληρωτές

Πρόσκληση για Υποβολή Αιτήσεων Υποψήφιων Διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το Σχολικό Έτος 2023-2024 | ΑΔΑ: 623Λ46ΝΚΠΔ-ΝΙΝ

Περισσότερα
Αποσπάσεις

Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών Για Απόσπαση Στο Εξωτερικό Από Το Σχολικό Έτος 2023-2024 Και Από Το Ημερολογιακό ‘Ετος 2024 Νότιου Ημισφαίριου (ΑΔΑ: 60ΝΙ46ΝΚΠΔ-6ΟΨ)

Περισσότερα
Αποσπάσεις

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Αποσπάσεις Τετραετούς Διάρκειας Εκπαιδευτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων Αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘΑ για την Πλήρωση Θέσεων Προϊσταμένων Επιπέδου Υποδιεύθυνσης και Τμήματος στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής

Περισσότερα
Αποσπάσεις

Ανακοίνωση-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών ως Επιστημονικό Προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) | ΑΔΑ: Ρ4ΞΔΟΞΛΔ-ΝΑΟ

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο