Μόνιμοι

Υποβολή Αιτήσεων Παραίτησης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ Σχολικού Έτους 2022-2023 (ΑΔΑ: 969Η46ΜΤΛΗ-2ΔΚ)

Περισσότερα
Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών για Βιωματικό Εργαστήριο με Θέμα την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Έμφυλης Βίας

Περισσότερα
Εκπαιδευτικοί

Πρόσκληση για Υποβολή Δήλωσης Προτίμησης Θέσης Συμβούλου Εκπαίδευσης για Τοποθέτηση ως Συμβούλου Εκπαίδευσης

Περισσότερα
Σεμινάρια-Συνέδρια-Επιμορφώσεις

Πρόσκληση για Υποβολή Δήλωσης Συμμετοχής στην Εξ Αποστάσεως Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στο Πλαίσιο της Πράξης “Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών” με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070654

Περισσότερα
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Πρόσκληση σε Επιμορφωτικό Εξ Αποστάσεως Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης “Μικροπλαστικά: Ένα από τα Σημαντικότερα Περιβαλλοντικά Προβλήματα του 21ου Αιώνα”

Περισσότερα
Αναπληρωτές

Ειδική Πρόσκληση (1η) για την Κάλυψη Λειτουργικών Κενών Θέσεων Μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (άρθρο 86 του ν. 4547/2018) | ΑΔΑ: ΨΛΘΚ46ΜΤΛΗ-ΒΧΘ

Περισσότερα
Αναπληρωτές

Ειδική Προκήρυξη Κάλυψης Λειτουργικών Κενών σε Σχολικές Μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης [Άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει], για το Σχολικό Έτος 2022-2023 | ΑΔΑ: ΨΓΣΦ46ΜΤΛΗ-ΞΞΔ

Περισσότερα
Αναπληρωτές

Τοπική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη Ιδιωτών Εμπειροτεχνών Μουσικών Μουσικού Κλάδου (ΕΜ16) με Μουσική Ειδίκευση «Σαξόφωνο» στο Μουσικό Σχολείο Ξάνθης | ΑΔΑ: ΨΡΟΦ46ΜΤΛΗ-Ρ3Δ

Περισσότερα
Σεμινάρια-Συνέδρια-Επιμορφώσεις

Πρόσκληση Συμμετοχής Εκπαιδευτικών στο Εξ Αποστάσεως Σεμινάριο με Τίτλο «Η Σχολική Διαμεσολάβηση ως Μέσο Επίλυσης Συγκρούσεων Εφήβων»

Περισσότερα
Αναπληρωτές

Τοπική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη στο Μουσικό Γυμνάσιο Λασιθίου Δύο (2) Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ79.01/ΤΕ16 ή Εμπειροτεχνών Ιδιωτών Μουσικών (ΕΜ16) για τις Μουσικές Ειδικεύσεις «Κιθάρα Ηλεκτρική» και «Κρουστά Ευρωπαϊκά (Κλασικά – Σύγχρονα)» | ΑΔΑ: 9ΤΦΠ46ΜΤΛΗ-ΑΧΥ

Περισσότερα
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο