Ειδική Αγωγή

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Μετατάξεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και Μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε Άλλους Εκπαιδευτικούς Κλάδους και σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθώς και Εκπ/κών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Κλάδων ΠΕ79 Μουσικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών και ΠΕ91 Θεατρικής Αγωγής σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία της Δ.Ε. για το Σχολικό Έτος 2024-2025 | ΑΔΑ: ΡΖΩΑ46ΝΚΠΔ-Ξ2Λ [ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ]

Περισσότερα
Ειδική Αγωγή

Διάθεση Μέλους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) Κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων για το Διδακτικό Έτος 2023-2024 που Υπηρετεί στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου

Περισσότερα
Μετατάξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Μετατάξεις Εκπαιδευτικών της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) στη Δευτεροβάθμια Δημόσια Εκπαίδευση και Εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) για το Σχολικό Έτος 2024-2025 | ΑΔΑ: ΡΞ7Τ46ΝΚΠΔ-Π6Δ

Περισσότερα
Αποσπάσεις

Πρόσκληση Μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για Υποβολή Αιτήσεων Αποσπάσεων σε Περιοχές/ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ./Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για το Διδακτικό Έτος 2024-2025 | ΑΔΑ: ΨΗ7846ΝΚΠΔ-ΣΧ6

Περισσότερα
Ανακοινώσεις

Παρέλευση Άπρακτου Διμήνου μετά από Αίτηση Παραίτησης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για Εξαιρετικούς Λόγους και Παροχή Συμπληρωματικών Οδηγιών | ΑΔΑ: ΨΧ1Τ46ΝΚΠΔ-ΛΘ2

Περισσότερα
Σεμινάρια-Συνέδρια-Επιμορφώσεις

Σ.Ε. Αγγλικής (ΠΕ06) – Πρόσκληση σε Επιμορφωτική Ημερίδα για Εκπαιδευτικούς ΠΕ06 Β/θμιας Εκπ/σης Χανίων -Ρεθύμνου

Περισσότερα
Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ78 (Κοινωνικών Επιστημών), για Υποβολή Αιτήσεων Απόσπασης στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης, της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης (ΑΔΑ: Ψ2Τ246ΝΚΠΔ-Δ2Ζ)

Περισσότερα
Αποσπάσεις

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2024-2025 – Ανακοινοποίηση

Περισσότερα
Αποσπάσεις

Πρόσκληση Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κλάδων ΠΕ 78, ΠΕ 80, ΠΕ 81, ΠΕ 82, ΠΕ 83, ΠΕ 84, ΤΕ 02.02 για Υποβολή Αιτήσεων Απόσπασης στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Κ.Υ. του ΥΠΑΙΘΑ για το Σχολικό Έτος 2024-2025 | ΑΔΑ: ΨΣΣ546ΝΚΠΔ-ΔΝΑ

Περισσότερα
Σεμινάρια-Συνέδρια-Επιμορφώσεις

Πρόσκληση σε Επιμορφωτικό Σεμινάριο για τη Διδασκαλία της Ιστορίας από τη Σύμβουλο Εκπαίδευσης ΠΕ02

Περισσότερα
Αποσπάσεις

Πρόσκληση Εκπαιδευτικών κλ.ΠΕ86 για Υποβολή Αιτήσεων Απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων, στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας του ΥΠΑΙΘΑ και στις ΠΔΕ για το Σχ. Έτος 2024-2025 | ΑΔΑ: 9ΥΤΓ46ΝΚΠΔ-575

Περισσότερα
Αποσπάσεις

Α) Δημοσιοποίηση Θέσεων Κινητικότητας Α΄ Κύκλου 2024 – Υποβολή Αιτήσεων
Β) Οδηγίες Σχετικά με Αιτήσεις Μετάταξης/Απόσπασης Εκπαιδευτικών που Υποβάλλονται μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016)
Γ) Κενές Θέσεις για Μετάταξη στη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου (ανακοινοποίηση 12/04/2024)

Περισσότερα
Αποσπάσεις

Πρόσκληση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για Υποβολή Αιτήσεων Αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, σε Δομές Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία για το Διδακτικό Έτος 2024-2025 | ΑΔΑ: ΡΟΣΤ46ΝΚΠΔ-ΛΓ1

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο