Υποβολή, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα λειτουργικών κενών, αίτησης απόσπασης- δήλωση προσωρινής τοποθέτησης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, από την Τρίτη 01 Αυγούστου 2023 έως την Πέμπτη 03 Αυγούστου 2023 και ώρα 23:59.
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά, εντός της προθεσμίας, θα κατατίθενται στην Δ/νση Δ.Ε. Ρεθύμνου, με email σε μορφή PDF στο mail@dide.reth.sch.gr