Αναπληρωτές

Τοπική Προκήρυξη για Πρόσληψη Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών Κλάδων ΠΕ79.01 και ΤΕ16.00 ή Ιδιωτών Εμπειροτεχνών Μουσικών (ΕΜ16) με Μουσική Ειδίκευση «Λαούτο», «Ευρωπαϊκά Κρουστά» και «Τρομπέτα» για το Μουσικό Γυμνάσιο Λιβαδειάς | ΑΔΑ: 97Ο446ΜΤΛΗ-Π0Ω

Περισσότερα
Αναπληρωτές

Τοπική Προκήρυξη για Πρόσληψη Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών Κλάδων ΠΕ79.01 και ΤΕ16.00 ή Ιδιωτών Εμπειροτεχνών Μουσικών (ΕΜ16) με Μουσική Ειδίκευση «Κρουστά Ευρωπαϊκά» για το Μουσικό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Αλεξανδρούπολης | ΑΔΑ: 692646ΜΤΛΗ-Α1Ν

Περισσότερα
Αναπληρωτές

Τοπική Προκήρυξη Πρόσληψης Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ79.01-ΤΕ16 ή Ιδιώτη Εμπειροτέχνη (ΕΜ16) στη Μουσική Ειδίκευση Ηλεκτρικό Μπάσο στο Μουσικό Γυμνάσιο – Λ.Τ. Αγρινίου | ΑΔΑ: ΨΗΞ946ΜΤΛΗ-ΕΕ3

Περισσότερα
Αναπληρωτές

Τοπική Προκήρυξη Πρόσληψης Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ79.01-ΤΕ16 ή Ιδιώτη Εμπειροτέχνη (ΕΜ16) στη Μουσική Ειδίκευση Τρομπέτα στο Μουσικό Σχολείο Σάμου | ΑΔΑ: ΩΔΖΙ46ΜΤΛΗ-ΖΘΚ

Περισσότερα
Αναπληρωτές

Τοπική Προκήρυξη Πρόσληψης Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ79.01-ΤΕ16 ή Ιδιώτη Εμπειροτέχνη (ΕΜ16) στη Μουσική Ειδίκευση Ποντιακή Λύρα στο Μουσικό Σχολείο Κατερίνης | ΑΔΑ: ΨΦΓΤ46ΜΤΛΗ-ΣΝΙ

Περισσότερα
Μεταθέσεις

Διευκρίνιση Αναφορικά με τις Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία Έτους 2022-23 | ΑΔΑ: 6ΜΠΡ46ΜΤΛΗ-19Κ

Περισσότερα
Ενισχυτική Διδασκαλία

Πρόσκληση για Υποβολή Αιτήσεων Υποψηφίων Διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το Σχολικό Έτος 2022-2023 (ΑΔΑ: 9Ψ2Γ46ΜΤΛΗ-Φ94)

Περισσότερα
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Πρόσκληση Συμμετοχής στο Περιφερειακό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης “Αλλάζω για το Κλίμα” – ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ Βάμου

Περισσότερα
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Πρόσκληση Συμμετοχής Σχολείων στο Εκπαιδευτικό Δίκτυο Δράσης με Τίτλο “Φυτεύω και Υιοθετώ ένα Δέντρο, Δίνω Ανάσα στη Γη” για το Σχολικό Έτος 2022-2023

Περισσότερα
Προκηρύξεις Θέσεων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενωθεισών θέσεων μελών Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, Διευθυντών/ντριών ή εκπαιδευτικών με διοικητική εμπειρία στις Περιφερειακές Επιτροπές Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) | ΑΔΑ: 9Λ8Μ46ΜΤΛΗ-2Ι3

Περισσότερα
Αγωγή Υγείας

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Αγωγής Σταδιοδρομίας) για το Σχολικό Έτος 2022-2023

Περισσότερα
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο