Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή σε Εκπαιδευτικά Προγράμματα του ΚΠΕ Βάμου έως τον Ιανουάριο του 2023

Περισσότερα
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Πρόσκληση Συμμετοχής Σχολικών Περιβαλλοντικών Ομάδων στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του ΚΕΠΕΑ Λιθακιάς Ζακύνθου «Το σεισμικό τόξο που μας… ενώνει» για το Σχ. Έτος 2022 -23

Περισσότερα
Πρότυπα-Πειραματικά Σχολεία

Διάθεση Εκπαιδευτικών των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων σε άλλα Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία για Συμπλήρωση του Υποχρεωτικού τους Ωραρίου για το Διδακτικό Έτος 2022-2023 | ΑΔΑ: 92ΨΨ46ΜΤΛΗ-ΝΦΖ

Περισσότερα
COVID-19

Οδηγίες για την Έναρξη Λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Περισσότερα
COVID-19

Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλπ, κατά την Έναρξη του Σχολικού Έτους 2022-2023 και Μέτρα για την Αποφυγή Διάδοσης του Κορωνοϊού COVID-19 κατά τη Λειτουργία τους | ΦΕΚ B’ 4695/07.09.2022

Περισσότερα
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Πλήρωση Κενούμενων Θέσεων Μελών Παιδαγωγικής Ομάδας (Π.Ο.) του Κέντρου Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) Ανωγείων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης

Περισσότερα
Πρότυπα-Πειραματικά Σχολεία

Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης με Μονοετή Θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το Σχολικό Έτος 2022-2023 | ΑΔΑ: Ω56Ψ46ΜΤΛΗ-ΥΛΒ

Περισσότερα
Εκπαιδευτικά Θέματα

Καθορισμός Εξεταστέας Ύλης για τα Μαθήματα της Α΄, Β΄ και Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου που Εξετάζονται Γραπτώς στις Προαγωγικές και Απολυτήριες Εξετάσεις για το Σχολικό Έτος 2022-2023 | ΦΕΚ 4450/τ.Β’/22-08-2022

Περισσότερα
Λειτουργικά Κενά

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πλήρωση Λειτουργικών Κενών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και στα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης, με Απόσπαση Μόνιμων Εκπαιδευτικών Διάρκειας Ενός (1) Διδακτικού Έτους, για το Έτος 2022-2023 (ΑΔΑ: 9Σ8Θ46ΜΤΛΗ-Φ1Ξ)

Περισσότερα
Αποσπάσεις

Ενημέρωση για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πλήρωση Λειτουργικών Κενών (Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.) με Απόσπαση Μόνιμων Εκπαιδευτικών

Περισσότερα
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο