Σεμινάρια-Συνέδρια-Επιμορφώσεις

Ανακοίνωση Εγγραφής και Δήλωσης Μαθημάτων (MOOCS) της Β΄ Φάσης, Δράσης 5 «Επιμόρφωση, Ενδοσχολική και Εξ Αποστάσεως, Εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής», Πράξης «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού», ΟΠΣ(ΜΙS) 5001313

Περισσότερα
Ανακοινώσεις

24-01-22 Νέα ανακοίνωση του ΓΓ Α΄θμιας, Β΄θμιας και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Αλ.Κόπτση για την τηλεκπαίδευση

Περισσότερα
Τηλεκπαίδευση

Καθορισμός Πλαισίου Σχεδίων Δράσης σε Σχολικές Μονάδες Π/θμιας, Δ/θμιας Εκπ/σης και Ειδικής Αγωγής για την Ασφαλή Χρήση και Παιδαγωγική Αξιοποίηση Ψηφιακών Εργαλείων Τηλεκπαίδευσης στο Διαδίκτυο

Περισσότερα
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο