Πρότυπα-Πειραματικά Σχολεία

Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης με Μονοετή Θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το Σχολικό Έτος 2021-2022 (ΑΔΑ: 6ΘΑΜ46ΜΤΛΗ-ΞΔΜ)

Περισσότερα
Πρότυπα-Πειραματικά Σχολεία

Παράταση Θητείας των Υπηρετούντων Εκπαιδευτικών σε Πρότυπο ή Πειραματικό Σχολείο Μέχρι 31-8-2022 (ΑΔΑ: 6Τ9146ΜΤΛΗ-ΗΚ7)

Περισσότερα
Μαθητεία

Προσφορά Θέσεων Μαθητείας από τον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα για το «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» Περιόδου 2021-2022

Περισσότερα
Λειτουργικά Κενά

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πλήρωση Λειτουργικών Κενών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) με Απόσπαση Μόνιμων Εκπαιδευτικών/Προσωρινή Τοποθέτηση Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών, Διάρκειας Ενός (1) Διδακτικού Έτους, για το Έτος 2021-2022 (ΑΔΑ: 9ΜΒ046ΜΤΛΗ-Α4Υ)

Περισσότερα
Προκηρύξεις Θέσεων

Πρόσκληση Υποβολής Δήλωσης Για Παράταση Θητείας Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Που Υπηρετούν Σε Πρότυπα Και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. Πει.Σ.)

Περισσότερα
Προκηρύξεις Θέσεων

Προκήρυξη Πλήρωσης Κενών Θέσεων Εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το Σχολικό Έτος 2021-2022 (ΑΔΑ: Ψ2ΥΥ46ΜΤΛΗ-ΑΦ3)

Περισσότερα
Προκηρύξεις Θέσεων

Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πλήρωση των Θέσεων του Προέδρου και των Εκπαιδευτικών – Μελών, των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ) των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων και των Αναπληρωτών τους (ΑΔΑ:6ΠΔ646ΜΤΛΗ-ΓΦ5)

Περισσότερα
Νομοθεσία

[ΦΕΚ 2184/Τ.Β’/25.05.2021] Εισαγωγή Μαθητών/Τριών Και Σχετικές Ρυθμίσεις Στα Πρότυπα Και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. & Πει.Σ.) Για Το Σχολικό Έτος 2021-2022 (Απόφαση 58877/Δ6/25.05.2021)

Περισσότερα
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο