Επαγγελματική Εκπαίδευση

ΠΔΕ ΚΡΗΤΗΣ – Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ. και Ε.Κ. για Θέσεις Εποπτών Εκπαιδευτικών σε Ειδικότητες το Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας – Περιόδου 2022-2023 | ΑΔΑ: Ψ49Κ46ΜΤΛΗ-ΡΒΛ

Περισσότερα
Μαθητεία

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Μαθητευόμενων για Συμμετοχή στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας – Περιόδου 2022-2023 | ΑΔΑ: 6ΧΓΨ46ΜΤΛΗ-ΘΤΕ

Περισσότερα
COVID-19

Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλπ, κατά την Έναρξη του Σχολικού Έτους 2022-2023 και Μέτρα για την Αποφυγή Διάδοσης του Κορωνοϊού COVID-19 κατά τη Λειτουργία τους | ΦΕΚ B’ 4695/07.09.2022

Περισσότερα
Μαθητεία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Παράταση – Προσφορά Θέσεων Μαθητείας από Φορείς του Ιδιωτικού Τομέα για το «Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.» Περιόδου 2022-2023

Περισσότερα
Επαγγελματική Εκπαίδευση

Ηλεκτρονική Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου ΓΕΛ/ΕΠΑΛ (Μ.Δ) 2022 – Ηλεκτρονική Υποβολή Παράλληλου Μηχανογραφικού (Π.Μ.Δ) 2022 (ΑΔΑ: Ψ65Ο46ΜΤΛΗ-Γ5Ρ)

Περισσότερα
Ανακοινώσεις

Εφαρμογή Μηχανογραφικού Δελτίου Σχολικής Μονάδας για την Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου (Π.Μ.Δ)

Περισσότερα
Επαγγελματική Εκπαίδευση

Ειδικότητες παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή καταρτιζόμενων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ (ΦΕΚ B’ 2662/30.05.2022)

Περισσότερα
Μαθητεία

Πρόσκληση για Διάθεση Θέσεων Μαθητείας στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας Αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. από Φορείς του Δημοσίου Τομέα και του Ιδιωτικού Τομέα

Περισσότερα
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο