Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία ανάληψης από Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου έως Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2022.
Παρακαλούμε ενημερωθείτε αναλυτικά από τη σχετική σελίδα: https://dide.reth.sch.gr/ekpaideftikoi/