Αξιολόγηση Σχολικών Μονάδων

[ΦΕΚ 140/τ.Β’/20.01.2021] Συλλογικός Προγραμματισμός, Εσωτερική και Εξωτερική Αξιολόγηση των Σχολικών Μονάδων ως προς το Εκπαιδευτικό τους Έργο (6603/ΓΔ4/20-01-2021)

Περισσότερα
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο