Αποσπάσεις

Νέα Πρόσκληση για Υποβολή Αιτήσεων Απόσπασης στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής (ΑΔΑ: Ψ3Ι546ΜΤΛΗ-Ω1Σ)

Περισσότερα
Πανελλαδικές Εξετάσεις

Ενημέρωση Υποψηφίων Σχετικά με την Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών για τις Στρατιωτικές Σχολές Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

Περισσότερα
Πανελλαδικές Εξετάσεις

Ενημέρωση για την Έκδοση Προκήρυξης Διαγωνισμού για την Εισαγωγή Ιδιωτών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας με το Σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του ΥΠΑΙΘ [Διόρθωση Προκήρυξης]

Περισσότερα
Ανακοινώσεις

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Μετάταξη Εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σε Θέσεις Ε.Ε.Π & Ε.ΔΙ.Π

Περισσότερα
Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για Συγκρότηση Μητρώου Αξιολογητών-Βαθμολογητών για τη Διεξαγωγή των Εξετάσεων Απόκτησης Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ) Περιόδου Μαΐου 2022 [Ανακοινοποίηση]

Περισσότερα
Νομοθεσία

[ΦΕΚ 552/τ.Β’/09.02.2022] Καθορισμός Αριθμού Εισαγομένων στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας Κατά το Ακαδημαϊκό ‘Ετος 2022 – 2023, Ύστερα από τη Συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του Σχολικού Έτους 2021-2022

Περισσότερα
Νομοθεσία

[ΦΕΚ 459/τ.Β’/07.02.2022] Καθορισμός του Αριθμού Εισαγομένων Ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023, Ύστερα από Συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του Σχολικού Έτους 2021-2022 (Υ.Α. 2421.1/6403/2022)

Περισσότερα
ΠΕΚΕΣ

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης: Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής για Παρακολούθηση Σεμιναρίου Πρώτων Βοηθειών

Περισσότερα
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο