Πανελλαδικές Εξετάσεις

Ενεργοποίηση Επταμελών Επιτροπών Για Έκδοση Πιστοποιητικού Για Την Εισαγωγή Στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Ατόμων Που Πάσχουν Από Σοβαρές Παθήσεις Το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-23

Περισσότερα
Πανελλαδικές Εξετάσεις

Διενέργεια Προκαταρκτικών Εξετάσεων (ΠΚΕ) για την Εισαγωγή στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και Υγειονομικών Εξετάσεων για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού με το Σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Περισσότερα
Νομοθεσία

[ΦΕΚ 4677/τ.Β’/11.10.2021] Τρόπος εξέτασης των Πανελλαδικά Εξεταζόμενων Μαθημάτων για Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Υποψηφίων Γενικού Λυκείου από το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-23 και Εφεξής

Περισσότερα
Νομοθεσία

[ΦΕΚ 2222/τ.Β’/26.05.2021] Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.253/11812/Α5/2020 Υ.Α. «Κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία του Άρθρου 4Α του ν. 4186/2013 (Α’ 193), Όπως Αυτό Προστέθηκε με την Παρ. 5 του Άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70)» (Β΄ 345).

Περισσότερα
Νομοθεσία

[ΦΕΚ 2473/Τ.Β’/10.06.2021] Τροποποίηση Της Υπό Στοιχεία Φ.253/128314/Β6/2002 Απόφασης Του Υπουργού Εθνικής Παιδείας Και Θρησκευμάτων Με Θέμα: «Ορισμός Των Τμημάτων Και Των Σχολών Των Πανεπιστημίων, Των Τ.Ε.I. Και Των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων, Των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης Της Ελλάδας Για Την Εισαγωγή Στα Οποία Απαιτείται Εξέταση Σε Ειδικά Μαθήματα Ή Πρακτικές Δοκιμασίες, Τα Αντίστοιχα Ειδικά Μαθήματα Και Πρακτικές Δοκιμασίες Για Κάθε Ένα Από Τα Τμήματα Και Τις Σχολές Αυτές, Τον Τρόπο, Τον Τόπο Και Τον Χρόνο Εξέτασης Και Βαθμολόγησης Της Εξέτασης Στα Ειδικά Αυτά Μαθήματα Και Πρακτικές Δοκιμασίες Και Κάθε Άλλη Αναγκαία Λεπτομέρεια» (Β’ 1538)

Περισσότερα
Πανελλαδικές Εξετάσεις

Τροποποιήσεις των ΥΑ, Σχετικά με την Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία

Περισσότερα
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο