Πανελλαδικές Εξετάσεις

Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) Σχολών, Τμημάτων ή Εισαγωγικών Κατευθύνσεων, Καθώς και Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) Ειδικών Μαθημάτων και Πρακτικών Δοκιμασιών, από το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024 και εφεξής. | ΦΕΚ B’ 5803/14.11.2022

Περισσότερα
Πανελλαδικές Εξετάσεις

Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και υγειονομικών εξετάσεων για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, έτους 2023

Περισσότερα
Πανελλαδικές Εξετάσεις

Τρόπος Εξέτασης των Πανελλαδικά Εξεταζόμενων Μαθημάτων για Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Υποψηφίων Γενικού Λυκείου από το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-24 και Εφεξής | ΦΕΚ B’ 5136/03.10.2022

Περισσότερα
Πανελλαδικές Εξετάσεις

Α. Οργάνωση και Διεξαγωγή των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑ.Λ. 2022. Β. Οδηγίες για τα 2 Ε.Κ. και τo Β.Κ. των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑ.Λ. 2022 | ΑΔΑ: 9ΨΙ646ΜΤΛΗ-ΧΚ4

Περισσότερα
Πανελλαδικές Εξετάσεις

Οργάνωση και Διεξαγωγή των Επαναληπτικών Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων για τους Υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2022

Περισσότερα
Πανελλαδικές Εξετάσεις

Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2023, Ειδικών Μαθημάτων και Μουσικών Μαθημάτων και Προθεσμία Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των Υποψηφίων για Εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ, Έτους 2023

Περισσότερα
Πανελλαδικές Εξετάσεις

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων και Κατανομή σε αυτά των Υποψηφίων των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ Έτους 2022 | ΑΔΑ: 9Θ6346ΜΤΛΗ-ΤΞΙ

Περισσότερα
Πανελλαδικές Εξετάσεις

Α. Οργάνωση και Διεξαγωγή των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ 2022 – Β. Οδηγίες για τα 2 Ε.Κ. και το Β.Κ. των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων 2022

Περισσότερα
Πανελλαδικές Εξετάσεις

Εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης για το Ειδικό Ποσοστό Υποψηφίων Περιοχών που Έχουν Πληγεί Εξαιτίας Φυσικών Καταστροφών | ΑΔΑ: 6ΔΞΩ46ΜΤΛΗ-Σ0Ε

Περισσότερα
Πανελλαδικές Εξετάσεις

Καθορισμός Δικαιούχων Ειδικού Ποσοστού για Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023 Μαθητών και Αποφοίτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Περιοχών που Έχουν Πληγεί Εξαιτίας Φυσικών Καταστροφών και οι Οποίοι Υπέβαλαν Αίτηση Δήλωση και Συμμετείχαν στις Πρώτες Μετά το Συμβάν Πανελλαδικές Εξετάσεις που Διεξήχθησαν τον Ιούνιο του 2022 | ΦΕΚ B’ 4531/26.08.2022

Περισσότερα
Πανελλαδικές Εξετάσεις

Α. Καθορισμός Προγράμματος Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων Έτους 2022:
1. Μαθημάτων Γενικών Λυκείων,
2. Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων των Υποψηφίων για Εισαγωγή στα Οικεία Τμήματα
Β. Ορισμός Προθεσμίας Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των Υποψηφίων για Εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ.

Περισσότερα
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο