Πανελλαδικές Εξετάσεις

Α. Οργάνωση και Διεξαγωγή των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑ.Λ. 2022. Β. Οδηγίες για τα 2 Ε.Κ. και τo Β.Κ. των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑ.Λ. 2022 | ΑΔΑ: 9ΨΙ646ΜΤΛΗ-ΧΚ4

Περισσότερα
Πανελλαδικές Εξετάσεις

Οργάνωση και Διεξαγωγή των Επαναληπτικών Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων για τους Υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2022

Περισσότερα
Πανελλαδικές Εξετάσεις

Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2023, Ειδικών Μαθημάτων και Μουσικών Μαθημάτων και Προθεσμία Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των Υποψηφίων για Εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ, Έτους 2023

Περισσότερα
Πανελλαδικές Εξετάσεις

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων και Κατανομή σε αυτά των Υποψηφίων των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ Έτους 2022 | ΑΔΑ: 9Θ6346ΜΤΛΗ-ΤΞΙ

Περισσότερα
Πανελλαδικές Εξετάσεις

Α. Οργάνωση και Διεξαγωγή των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ 2022 – Β. Οδηγίες για τα 2 Ε.Κ. και το Β.Κ. των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων 2022

Περισσότερα
Πανελλαδικές Εξετάσεις

Εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης για το Ειδικό Ποσοστό Υποψηφίων Περιοχών που Έχουν Πληγεί Εξαιτίας Φυσικών Καταστροφών | ΑΔΑ: 6ΔΞΩ46ΜΤΛΗ-Σ0Ε

Περισσότερα
Πανελλαδικές Εξετάσεις

Καθορισμός Δικαιούχων Ειδικού Ποσοστού για Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023 Μαθητών και Αποφοίτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Περιοχών που Έχουν Πληγεί Εξαιτίας Φυσικών Καταστροφών και οι Οποίοι Υπέβαλαν Αίτηση Δήλωση και Συμμετείχαν στις Πρώτες Μετά το Συμβάν Πανελλαδικές Εξετάσεις που Διεξήχθησαν τον Ιούνιο του 2022 | ΦΕΚ B’ 4531/26.08.2022

Περισσότερα
Πανελλαδικές Εξετάσεις

Α. Καθορισμός Προγράμματος Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων Έτους 2022:
1. Μαθημάτων Γενικών Λυκείων,
2. Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων των Υποψηφίων για Εισαγωγή στα Οικεία Τμήματα
Β. Ορισμός Προθεσμίας Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των Υποψηφίων για Εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ.

Περισσότερα
Πανελλαδικές Εξετάσεις

Πρόγραμμα Εξετάσεων Μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Ομάδων Προσανατολισμού και Ειδικών Μαθημάτων, Υποψηφίων της Ειδικής Κατηγορίας «Ελλήνων του Εξωτερικού και Τέκνων Ελλήνων Υπαλλήλων που Υπηρετούν στο Εξωτερικό», για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Έτους 2022 και Ορισμός Προθεσμίας Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των Υποψηφίων για Εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ (ΑΔΑ: ΨΩ2Δ46ΜΤΛΗ-Γ3Α)

Περισσότερα
Πανελλαδικές Εξετάσεις

Καθορισμός Εξεταστέας Ύλης για το Έτος 2023 για τα Μαθήματα που Εξετάζονται Πανελλαδικά για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Αποφοίτων Γ’ Τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ’ Τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου (ΦΕΚ B’ 3731/14.07.2022)

Περισσότερα
Επαγγελματική Εκπαίδευση

Ηλεκτρονική Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου ΓΕΛ/ΕΠΑΛ (Μ.Δ) 2022 – Ηλεκτρονική Υποβολή Παράλληλου Μηχανογραφικού (Π.Μ.Δ) 2022 (ΑΔΑ: Ψ65Ο46ΜΤΛΗ-Γ5Ρ)

Περισσότερα
Πανελλαδικές Εξετάσεις

Συμπληρωματική Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών-τριών των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ)[Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ), Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), Σχολή Ικάρων (ΣΙ), Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ)], της Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) [Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ), Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) και Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Πολεμικής Αεροπορίας (ΣΜΥΑ)], Ακαδημαϊκού Έτους 2022-23 (ΑΔΑ: Ψ0ΣΦ6-ΞΗΙ)

Περισσότερα
Πανελλαδικές Εξετάσεις

Συμπληρωματική Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Εισαγωγή Φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών και Σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το Σύστημα των Εξετάσεων σε Πανελλαδικό Επίπεδο, το Ακαδημαϊκό Έτος 2022 – 2023 (ΑΔΑ: ΩΣ1Α46ΝΠΙΘ-ΟΨ5)

Περισσότερα
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο