Επαγγελματική Εκπαίδευση

Ηλεκτρονική Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου ΓΕΛ/ΕΠΑΛ (Μ.Δ) 2022 – Ηλεκτρονική Υποβολή Παράλληλου Μηχανογραφικού (Π.Μ.Δ) 2022 (ΑΔΑ: Ψ65Ο46ΜΤΛΗ-Γ5Ρ)

Περισσότερα
Πανελλαδικές Εξετάσεις

Συμπληρωματική Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών-τριών των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ)[Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ), Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), Σχολή Ικάρων (ΣΙ), Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ)], της Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) [Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ), Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) και Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Πολεμικής Αεροπορίας (ΣΜΥΑ)], Ακαδημαϊκού Έτους 2022-23 (ΑΔΑ: Ψ0ΣΦ6-ΞΗΙ)

Περισσότερα
Πανελλαδικές Εξετάσεις

Συμπληρωματική Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Εισαγωγή Φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών και Σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το Σύστημα των Εξετάσεων σε Πανελλαδικό Επίπεδο, το Ακαδημαϊκό Έτος 2022 – 2023 (ΑΔΑ: ΩΣ1Α46ΝΠΙΘ-ΟΨ5)

Περισσότερα
Ανακοινώσεις

Εφαρμογή Μηχανογραφικού Δελτίου Σχολικής Μονάδας για την Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου (Π.Μ.Δ)

Περισσότερα
Πανελλαδικές Εξετάσεις

Εξεταστικά Κέντρα Μουσικών Μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» Έτους 2022 (ΑΔΑ: ΩΣΛΤ46ΜΤΛΗ-2ΞΣ)

Περισσότερα
Πανελλαδικές Εξετάσεις

Οργάνωση και Τρόπος Διεξαγωγής Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων Μαθημάτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Έτους 2022 (ΑΔΑ: ΨΝ5Ν46ΜΤΛΗ-ΑΘ5)

Περισσότερα
Πανελλαδικές Εξετάσεις

ΔΔΕ Α ΑΘΗΝΑΣ: Οδηγίες και Πρόγραμμα Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ), ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Περισσότερα
Πανελλαδικές Εξετάσεις

ΔΔΕ ΑΧΑΪΑΣ: Γενικές Οδηγίες – Δικαιολογητικά – Πρόγραμμα Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας Υποψηφίων για την Εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ, Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

Περισσότερα
Πανελλαδικές Εξετάσεις

ΔΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Οδηγίες και Πρόγραμμα Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των Υποψηφίων για Εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ, Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

Περισσότερα
Πανελλαδικές Εξετάσεις

ΔΔΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: Οδηγίες και Πρόγραμμα Υγειονομικής εξέτασης & Πρακτικής Δοκιμασίας (Αγωνίσματα) των Υποψηφίων για Εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-23

Περισσότερα
Πανελλαδικές Εξετάσεις

[ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ] ΔΔΕ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ: Οδηγίες και Πρόγραμμα Υγειονομικής Εξέτασης & Πρακτικής Δοκιμασίας Υποψηφίων για τα ΣΕΦΑΑ, Ακαδημαϊκού Έτους 2022-23

Περισσότερα
Πανελλαδικές Εξετάσεις

ΔΔΕ ΕΒΡΟΥ: Πρόγραμμα Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας Υποψηφίων ΤΕΦΑΑ, Ακαδημαϊκού Έτους 2022-23

Περισσότερα
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο