Αναπληρωτές

Ειδική Πρόσκληση (1η) για την Κάλυψη Λειτουργικών Κενών Θέσεων Μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (άρθρο 86 του ν. 4547/2018) | ΑΔΑ: ΨΛΘΚ46ΜΤΛΗ-ΒΧΘ

Περισσότερα
Αναπληρωτές

Ειδική Προκήρυξη Κάλυψης Λειτουργικών Κενών σε Σχολικές Μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης [Άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει], για το Σχολικό Έτος 2022-2023 | ΑΔΑ: ΨΓΣΦ46ΜΤΛΗ-ΞΞΔ

Περισσότερα
Αναπληρωτές

Τοπική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη Ιδιωτών Εμπειροτεχνών Μουσικών Μουσικού Κλάδου (ΕΜ16) με Μουσική Ειδίκευση «Σαξόφωνο» στο Μουσικό Σχολείο Ξάνθης | ΑΔΑ: ΨΡΟΦ46ΜΤΛΗ-Ρ3Δ

Περισσότερα
Αναπληρωτές

Τοπική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη στο Μουσικό Γυμνάσιο Λασιθίου Δύο (2) Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ79.01/ΤΕ16 ή Εμπειροτεχνών Ιδιωτών Μουσικών (ΕΜ16) για τις Μουσικές Ειδικεύσεις «Κιθάρα Ηλεκτρική» και «Κρουστά Ευρωπαϊκά (Κλασικά – Σύγχρονα)» | ΑΔΑ: 9ΤΦΠ46ΜΤΛΗ-ΑΧΥ

Περισσότερα
Αναπληρωτές

Τοπική Προκήρυξη για Πρόσληψη Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών Κλάδων ΠΕ79.01 και ΤΕ16.00 ή Ιδιωτών Εμπειροτεχνών Μουσικών (ΕΜ16) με Μουσική Ειδίκευση «Λαούτο», «Ευρωπαϊκά Κρουστά» και «Τρομπέτα» για το Μουσικό Γυμνάσιο Λιβαδειάς | ΑΔΑ: 97Ο446ΜΤΛΗ-Π0Ω

Περισσότερα
Αναπληρωτές

Τοπική Προκήρυξη για Πρόσληψη Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών Κλάδων ΠΕ79.01 και ΤΕ16.00 ή Ιδιωτών Εμπειροτεχνών Μουσικών (ΕΜ16) με Μουσική Ειδίκευση «Κρουστά Ευρωπαϊκά» για το Μουσικό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Αλεξανδρούπολης | ΑΔΑ: 692646ΜΤΛΗ-Α1Ν

Περισσότερα
Αναπληρωτές

Τοπική Προκήρυξη Πρόσληψης Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ79.01-ΤΕ16 ή Ιδιώτη Εμπειροτέχνη (ΕΜ16) στη Μουσική Ειδίκευση Ηλεκτρικό Μπάσο στο Μουσικό Γυμνάσιο – Λ.Τ. Αγρινίου | ΑΔΑ: ΨΗΞ946ΜΤΛΗ-ΕΕ3

Περισσότερα
Αναπληρωτές

Τοπική Προκήρυξη Πρόσληψης Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ79.01-ΤΕ16 ή Ιδιώτη Εμπειροτέχνη (ΕΜ16) στη Μουσική Ειδίκευση Τρομπέτα στο Μουσικό Σχολείο Σάμου | ΑΔΑ: ΩΔΖΙ46ΜΤΛΗ-ΖΘΚ

Περισσότερα
Αναπληρωτές

Τοπική Προκήρυξη Πρόσληψης Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ79.01-ΤΕ16 ή Ιδιώτη Εμπειροτέχνη (ΕΜ16) στη Μουσική Ειδίκευση Ποντιακή Λύρα στο Μουσικό Σχολείο Κατερίνης | ΑΔΑ: ΨΦΓΤ46ΜΤΛΗ-ΣΝΙ

Περισσότερα
12
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο