Σύνδεσμος για την Ιστοσελίδα Δικαιολογητικών

Οδηγίες – Προθεσμίες Ανάληψης Υπηρεσίας στις Σχολικές Μονάδες (ιστοσελίδα Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.)

Δελτίο Τύπου 01-12-2023: Εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια για τη μετάβαση αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην περιοχή τοποθέτησής τους