Προκηρύξεις Θέσεων

Πλήρωση μίας (1) Θέσης Υπευθύνου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου κατά το σχολικό έτος 2022-2023 (3η Ανακοινοποίηση)

Περισσότερα
Αποσπάσεις

Πρόσκληση Μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για Υποβολή Αιτήσεων Απόσπασης Σύμφωνα με το Άρθρο 42 του ν. 4722/2020 (Α΄177) | ΑΔΑ: ΨΗ1Β46ΜΤΛΗ-Ν44

Περισσότερα
Εκπαιδευτικά Θέματα

Καθορισμός Εξεταστέας Ύλης για τα Μαθήματα της Α΄, Β΄ και Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου που Εξετάζονται Γραπτώς στις Προαγωγικές και Απολυτήριες Εξετάσεις για το Σχολικό Έτος 2022-2023 | ΦΕΚ 4450/τ.Β’/22-08-2022

Περισσότερα
Λειτουργικά Κενά

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πλήρωση Λειτουργικών Κενών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και στα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης, με Απόσπαση Μόνιμων Εκπαιδευτικών Διάρκειας Ενός (1) Διδακτικού Έτους, για το Έτος 2022-2023 (ΑΔΑ: 9Σ8Θ46ΜΤΛΗ-Φ1Ξ)

Περισσότερα
Αποσπάσεις

Πρόσκληση Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για Υποβολή Αιτήσεων Απόσπασης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για το Διδακτικό Έτος 2022-2023 (ΑΔΑ: ΨΖΦ246ΜΤΛΗ-Β4Ζ)

Περισσότερα
Διορισμοί

ΥΠΑΙΘ: Διευκρινιστικές Οδηγίες Σχετικά με την Ανάληψη Υπηρεσίας των Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών και Μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Περισσότερα
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο