Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για Νεοδιόριστους – Πρόσκληση για Υποβολή Αίτησης Προσωρινής Τοποθέτησης | Ανακοινοποίηση 19-08-2022 | Συνεχής Ενημέρωση

Περισσότερα
Ανακοινώσεις

Προκήρυξη Κενών Θέσεων στις Τάξεις Β’, Γ’ Γυμνασίου και Α’, Β’ και Γ’ Λυκείου του Μουσικού Σχολείου Ρεθύμνου για το Σχολικό Έτος 2022 – 2023

Περισσότερα
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Δελτίο Τύπου – Έκδοση Αποτελεσμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, Εξεταστικής Περιόδου 2022Α για τις Γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.

Περισσότερα
Ανακοινώσεις

Απαλλαγή και Άμεση Αποδέσμευση του Δρανδάκη Νικολάου και της Δημητρακοπούλου Αργυρής από τα Καθήκοντα Υποδιευθυντή/ντριας του 5ου Γυμνασίου Ρεθύμνου και του 1ου ΓΕ.Λ. Ρεθύμνου, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνης (ΑΔΑ: Ω8ΔΗ46ΜΤΛΗ-Ν1Ρ)

Περισσότερα
Πρότυπα-Πειραματικά Σχολεία

Προκήρυξη Διαδικασίας Κατάταξης Υποψήφιων Εκπαιδευτικών ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) για Πλήρωση Κενών Θέσεων Θητείας στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) Κατά το Σχολικό έτος 2022-2023 με Σειρά Προτεραιότητας Κατά Κλάδο και Ειδικότητα

Περισσότερα
Προκηρύξεις Θέσεων

Προκήρυξη για την Πρόσληψη Διδακτικού Προσωπικού με Ωριαία Αποζημίωση Α’ Εκπαιδευτικού Έτους 2022-2023 (Α’ Εξάμηνο) της Εκπαιδευτικής Σειράς 2022-2025 & Β’ Εκπαιδευτικού Έτους 2022-2023 (Γ’ Εξάμηνο) της Εκπαιδευτικής Σειράς 2021-2024 (ΑΔΑ: 6Υ1Τ46ΜΤΛΒ-14Χ)

Περισσότερα
Αποσπάσεις

Νέα Πρόσκληση για Υποβολή Αιτήσεων Απόσπασης στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής (ΑΔΑ: 6Ψ6Λ46ΜΤΛΗ-86Π)

Περισσότερα
Προκηρύξεις Θέσεων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για Πλήρωση Θέσεων Με Επιλογή Υποδιευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. Αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘ (ΑΔΑ: 6Ω6246ΜΤΛΗ-ΩΔΨ)

Περισσότερα
ΠΥΣΔΕ

Κατά Προτεραιότητα Τοποθέτηση σε Οργανικά Κενά των Εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας της Δ.Δ.Ε. Ρεθύμνου, οι οποίοι Χαρακτηρίστηκαν Υπεράριθμοι στη Σχολική Μονάδα της Οργανικής τους Θέσης (ΑΔΑ:ΨΕ2Λ46ΜΤΛΗ-9Θ3)

Περισσότερα
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο