Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά την αίτηση προσωρινής τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά έως την Τρίτη 23/08/2022 και ώρα 12.00, στη διεύθυνση mail@dide.reth.sch.gr.