Αρμόδιο Τμήμα: Α' Διοικητικού

Τηλ. 28310 52452
e-mail: mail@dide.reth.sch.gr