Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν εκ νέου οι πίνακες με τα στοιχεία των αιτουμένων εκπαιδευτικών για Βελτίωση ή για Οριστική Τοποθέτηση, καθώς και των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, που αιτήθηκαν βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση στην ηλεκτρονική σελίδα της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ρεθύμνου, μετά το πέρας των ενστάσεων.
Σας υπενθυμίζουμε ότι τα μόρια συνυπηρέτησης και εντοπιότητας θα προσμετρηθούν όταν υποβάλετε αίτηση προτιμήσεων. Η αίτηση-δήλωση προτίμησης θα γίνει μετά από πρόσκληση του ΠΥΣΔΕ Ρεθύμνου.

Με εκτίμηση,
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ
Τηλ. Επικοινωνίας: 2831028442
ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΔΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ