Ανακοινώσεις

24-01-22 Νέα ανακοίνωση του ΓΓ Α΄θμιας, Β΄θμιας και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Αλ.Κόπτση για την τηλεκπαίδευση

Περισσότερα
Τηλεκπαίδευση

Καθορισμός Πλαισίου Σχεδίων Δράσης σε Σχολικές Μονάδες Π/θμιας, Δ/θμιας Εκπ/σης και Ειδικής Αγωγής για την Ασφαλή Χρήση και Παιδαγωγική Αξιοποίηση Ψηφιακών Εργαλείων Τηλεκπαίδευσης στο Διαδίκτυο

Περισσότερα
Μαθητεία

Απόφαση Λειτουργίας Τμημάτων Στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας Περιόδου 2021-2022 Στην Π.Δ.Ε. Κρήτης (ΑΔΑ: 60ΗΙ46ΜΤΛΗ-ΙΞ0)

Περισσότερα
Διορισμοί

Πρόσκληση Μελών Ε.Ε.Π. Κλάδων ΠΕ21, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30 Εγγεγραμμένων Στους Τελικούς Αξιολογικούς Πίνακες Κατάταξης Του Α.Σ.Ε.Π. Για Μόνιμο Διορισμό Σε Κενές Οργανικές Θέσεις Σχολείων Πρωτοβάθμιας Και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής Και Εκπαίδευσης, Κατά Το Σχολικό Έτος 2021-2022 Σε Εφαρμογή Των Διατάξεων Του Άρθρου 62 Του Ν. 4589/2019 (Α’ 13)

Περισσότερα
Νομοθεσία

Γνωστοποίηση Τροποποιήσεων Κανονιστικών Διατάξεων Σχετικά με τη Χορήγηση Βεβαιώσεων Ικανότητας στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις για Εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ

Περισσότερα
Νομοθεσία

[ΦΕΚ 6507/τ.Β’/31.12.2021] 2η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2421.1/21777/2020/06-4-2020 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Καθορισμός των Προσόντων, των Προϋποθέσεων, των Κατηγοριών των Υποψηφίων, των Κωλυμάτων Κατάταξης και των Διαδικασιών για την Εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το Σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων» (B΄ 1423), Όπως Τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 2421.1/21639/2021/26-3-2021 (Β΄1231) Όμοια.

Περισσότερα
Ειδική Αγωγή

13η Τροποποίηση της Υπό Στοιχεία 54929/Ζ1/ 08-04-2019 (Β΄1217) Υπουργικής Απόφασης Περί Διαπίστωσης της Συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της Ημεδαπής και της Αλλοδαπής με τα Αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας

Περισσότερα
Διορισμοί

Πρόσκληση Για Μόνιμο Διορισμό Σε Κενές Οργανικές Θέσεις Σχολείων Α/θμιας Και Β/θμιας Ειδικής Αγωγής Και Εκπαίδευσης, Υποψήφιων Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Κατηγορίας ΠΕ, Κλάδων/Ειδικοτήτων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01,ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ61, ΠΕ70, ΠΕ71, ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ83, ΠΕ84 ΠΕ87.08, ΠΕ88.01 και ΠΕ88.02, Εγγεγραμμένων Στους Αξιολογικούς Πίνακες Κατάταξης Β’ του ΑΣΕΠ (Γ’ 937/2020), Όπως Αναμορφώθηκαν και Ισχύουν, Κατόπιν Ανακαθορισμού Κενών Θέσεων [Αριθμ. 99052/Ε1/10.8.2021 (Β’ 3715) Κ.Υ.Α.] Και Ανακλήσεων Διορισμών

Περισσότερα
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο