Ανακοίνωση – Πρόσκληση για Υποβολή Αίτησης Προσωρινής Τοποθέτησης