Έγκριση Προγράμματος

του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων Βίας

Δήμου Ρεθύμνου

9075 «Βιωματικά Σεμινάρια Προαγωγής της Ισότητας των Φύλων»

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και την υλοποίηση του εν λόγω εκπαιδευτικού προγράμματος παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να επικοινωνούν απευθείας με τον Φορέα υλοποίησής του

Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων Βίας Δήμου Ρεθύμνου

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2831 0 56607

 isotitavia.reth@gmail.com