Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και την υλοποίηση του εν λόγω εκπαιδευτικού προγράμματος παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να επικοινωνούν απευθείας με το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων Βίας Δήμου Ρεθύμνου

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2831056607

 isotitavia.reth@gmail.com