Μεταθέσεις

Διευκρίνιση Αναφορικά με τις Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία Έτους 2022-23 | ΑΔΑ: 6ΜΠΡ46ΜΤΛΗ-19Κ

Περισσότερα
Μεταθέσεις

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σχολικού Έτους 2022-2023 | ΑΔΑ: ΨΨ9546ΜΤΛΗ-ΨΤΗ [ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΔΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΣΔΕ]

Περισσότερα
Ειδική Αγωγή

Πρόσκληση Μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για Υποβολή Αιτήσεων Μετάθεσης Σχολικού Έτους 2022-2023 | ΑΔΑ: Ψ8ΔΑ46ΜΤΛΗ-ΨΦ2 & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Περισσότερα
Ειδική Αγωγή

[ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ] Μεταθέσεις-Τοποθετήσεις στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και των Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.), των Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ρεθύμνης (ΑΔΑ: 938446ΜΤΛΗ-Ι5Β)

Περισσότερα
Μεταθέσεις

Νέοι Πίνακες Μοριοδότησης Αιτήσεων Βελτίωσης και Οριστικής Τοποθέτησης Εκπαιδευτικών Μετά την Ανακοίνωση των Μεταθέσεων – Ανακοινοποίηση

Περισσότερα
Μεταθέσεις

Ανακλήσεις, Συμπληρωματικές Μεταθέσεις και Διορθώσεις Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε) και σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), Έτους 2022 (ΑΔΑ: 946Η46ΜΤΛΗ-ΧΓ3)

Περισσότερα
Ειδική Αγωγή

Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) Σχολικού Έτους 2021-2022 (ΑΔΑ: 6ΤΨΨ46ΜΤΛΗ-ΟΔΚ)

Περισσότερα
12
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο