Μεταθέσεις

Διευκρίνιση Αναφορικά με τις Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία Έτους 2022-23 | ΑΔΑ: 6ΜΠΡ46ΜΤΛΗ-19Κ

Περισσότερα
Αποσπάσεις

Πρόσκληση Μόνιμων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για Υποβολή Αιτήσεων Απόσπασης στις Π.Δ.Ε. Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Νοτίου Αιγαίου Προκειμένου να Οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το Σχολικό Έτος 2022-2023 | ΑΔΑ: 6ΣΝΙ46ΜΤΛΗ-2Φ9

Περισσότερα
Μεταθέσεις

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σχολικού Έτους 2022-2023 | ΑΔΑ: ΨΨ9546ΜΤΛΗ-ΨΤΗ [ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΔΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΣΔΕ]

Περισσότερα
Ειδική Αγωγή

Πρόσκληση Μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για Υποβολή Αιτήσεων Μετάθεσης Σχολικού Έτους 2022-2023 | ΑΔΑ: Ψ8ΔΑ46ΜΤΛΗ-ΨΦ2 & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Περισσότερα
Αποσπάσεις

Πρόσκληση για Υποβολή Αιτήσεων Απόσπασης στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης | ΑΔΑ: ΨΠΜΙ46ΜΤΛΗ-ΙΘΚ

Περισσότερα
Διορισμοί

Πρόσκληση σε Ορκωμοσία και Ανάληψη Υπηρεσίας 146 Εκπαιδευτικών Κλάδου ΤΕ16 Διοριζόμενων σε Κενές Οργανικές Θέσεις Μουσικών Σχολείων

Περισσότερα
Αποσπάσεις

Πρόσκληση Εκπ/κών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κλάδου ΠΕ60 – Νηπιαγωγών και Εκπ/κών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ειδικότητας ΠΕ87.09 Βρεφονηπιοκόμων για Υποβολή Αίτησης Απόσπασης για τη Στελέχωση του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδικού Σταθμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το Σχολικό Έτος 2022-2023 | ΑΔΑ: 9Τ5Ω46ΜΤΛΗ-3Υ6

Περισσότερα
Αποσπάσεις

Πρόσκληση Μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για Υποβολή Αιτήσεων Απόσπασης Σύμφωνα με το Άρθρο 42 του ν. 4722/2020 (Α΄177) | ΑΔΑ: ΨΗ1Β46ΜΤΛΗ-Ν44

Περισσότερα
Αποσπάσεις

Πρόσκληση Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για Υποβολή Αιτήσεων Απόσπασης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για το Διδακτικό Έτος 2022-2023 (ΑΔΑ: ΨΖΦ246ΜΤΛΗ-Β4Ζ)

Περισσότερα
Διορισμοί

ΥΠΑΙΘ: Διευκρινιστικές Οδηγίες Σχετικά με την Ανάληψη Υπηρεσίας των Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών και Μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Περισσότερα
Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για Νεοδιόριστους – Πρόσκληση για Υποβολή Αίτησης Προσωρινής Τοποθέτησης | Ανακοινοποίηση 19-08-2022 | Συνεχής Ενημέρωση

Περισσότερα
Αποσπάσεις

Ενημέρωση για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πλήρωση Λειτουργικών Κενών (Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.) με Απόσπαση Μόνιμων Εκπαιδευτικών

Περισσότερα
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο