Σχολικές Δραστηριότητες

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Αγωγής Σταδιοδρομίας) για το Σχολικό Έτος 2023-2024

Περισσότερα
Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου Σχετικά με τη Συρρίκνωση του Μαθητικού Δυναμικού στα Σχολεία της Ενδοχώρας και τις Προτάσεις Σχολικών Μεταβολών από τη Δ.Δ.Ε. Ρεθύμνου για το Σχολικό Έτος 2024-2025

Περισσότερα
Ειδική Αγωγή

Ειδική Πρόσκληση (1η) για την Κάλυψη Λειτουργικών Κενών Θέσεων Μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Άρθρο 86 του Ν. 4547/2018)(ΑΔΑ: 6ΚΥΩ46ΝΚΠΔ-Ν5Μ)

Περισσότερα
Ειδική Αγωγή

Ίδρυση από το Σχολικό Έτος 2023-2024 στο ΕΝΕΕΓΥΛ Ρεθύμνου, Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας με ειδικότητα “Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων” (ΦΕΚ B’ 6168/25.10.2023)

Περισσότερα
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο