Ενημερώνουμε το κοινό ότι η υπηρεσία θα είναι κλειστή σήμερα Πέμπτη 19.01.2023 μετά τις 13:30 λόγω συμμετοχής του προσωπικού σε σεμινάριο πρώτων βοηθειών. Ευχαριστούμε.