ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Το Γραφείο Μισθοδοσίας βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου και ασχολείται με τα παρακάτω θέματα :
  • Τακτική Μισθοδοσία των Μονίμων Εκπαιδευτικών και Διοικητικών που ανήκουν στην Δ.Δ.Ε. Ρεθύμνου
  • Τακτική Μισθοδοσία των Αναπληρωτών Καθηγητών του Κρατικού Προϋπολογισμού (όχι ΠΔΕ και ΕΣΠΑ)
  • Οδοιπορικά και Υπερωρίες που δικαιούνται οι παραπάνω κατηγορίες
  • Λοιπές Έκτακτες Αμοιβές οι οποίες θεωρούνται από την Υ.Δ.Ε. Ρεθύμνου
Για να μπορούν οι ανωτέρω υπάλληλοι να βλέπουν τα προσωπικά τους στοιχεία αλλά και όλες τις πληρωμές που γίνονται από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου θα πρέπει να συνδεθούν σε μια πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό από το Γραφείο Μισθοδοσίας : Το Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Οικονομικών Στοιχείων . Για οποιαδήποτε πληρωμή πριν από την 1/1/2015 θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το παλιό σύστημα.
Για την είσοδο στο σύστημα απαιτείται ένα Username και ενα Password. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως Username το ΑΦΜ του κάθε υπαλλήλου και ως Password τα 4 τελευταία ψηφία του ΙΒΑΝ του Τραπεζικού Λογαριασμού Μισθοδοσίας του.
Επειδή τα προσωπικά στοιχεία των υπαλλήλων προήλθαν από μια παλιά βάση δεδομένων ενδέχεται να είναι ελλειπή ή λανθασμένα. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε όλους τους υπαλλήλους να προβούν το συντομότερο δυνατό σε επιβεβαίωση των προσωπικών τους στοιχείων που ειναι καταχωρημένα.


© 2014- 2015 ΔΔΕ Ρεθύμνου
Κατασκευή : Χατζηιωαννίδης Χρήστος
Υποστήριξη : Τριανταφύλλου Θεόδωρος - Μουντάκης Νίκος
Τηλ.Επικοινωνίας : 28310-26546 - Email : mistho dide.reth.sch.gr