Διαδραστικός Οδηγός Διαχείρισης Αδειών για το myschool

Μελέτες Περιπτώσεων και Μηνύματα Λάθους κατά τη Διαχείριση των Αδειών

Ομάδα Υποστήριξης

Τμήμα Δ' Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών ΔΔΕ Ρεθύμνου