Όσοι/ες επιθυμούν να παρακολουθήσουν το συνέδριο με θέμα: ” Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: ισότητα, αποδοχή, ένταξη” χρειάζεται να πραγματοποιήσουν εγγραφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfP6daoXJwypI6mnoB2ctdvKnsFB3fd2VHutpKO2zcXUovddA/viewform