ΤΟΜΕΑΣ (Β' Λυκείου) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (Γ' Λυκείου)
Εφαρμοσμένων Τεχνών Γραφικών Τεχνών
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
Μηχανολογίας Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού
Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
Τεχνικός Οχημάτων
Πληροφορικής Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας Αισθητικής Τέχνης
Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
Βοηθός Νοσηλευτή
Βοηθός Φυσικοθεραπευτή
Κομμωτικής Τέχνης

ΤΟΜΕΑΣ (Β' Λυκείου) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (Γ' Λυκείου)
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
Διοίκησης και Οικονομίας Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης
Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού

ΤΟΜΕΑΣ (Β' Λυκείου) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (Γ' Λυκείου)
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
Μηχανολογίας Τεχνικός Οχημάτων
Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας Αισθητικής Τέχνης
Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
Διοίκησης και Οικονομίας Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
Πληροφορικής Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

ΤΟΜΕΑΣ (Β' Λυκείου) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (Γ' Λυκείου)
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
Διοίκησης και Οικονομίας Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας Βοηθός Νοσηλευτή

ΤΟΜΕΑΣ (Β' Λυκείου) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (Γ' Λυκείου)
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας