Εξετάσεις

Ανακοίνωση για την Παραλαβή των Πιστοποιητικών Κρατικού Πτυχίου Γλωσσομάθειας Εξεταστικής Περιόδου Νοεμβρίου 2022Β

Περισσότερα
Ανακοινώσεις

1.Πρόσκληση για συγκρότηση μητρώου αξιολογητών-βαθμολογητών για τη διεξαγωγή των εξετάσεων απόκτησης Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ) της 6ης Νοεμβρίου 2022
2.Πρόσκληση για επιτηρητές στις εξετάσεις απόκτησης Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ) της 6ης Νοεμβρίου 2022

Περισσότερα
Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για Επιτηρητές στις Εξετάσεις Απόκτησης Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ)

Περισσότερα
Ανακοινώσεις

Υπενθύμιση Πρόσκλησης για Συγκρότηση Μητρώου Αξιολογητών-Βαθμολογητών για τη Διεξαγωγή των Εξετάσεων Απόκτησης Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ) Περιόδου Μαΐου 2022 [Προσθήκη Εξεταστικών Κέντρων σε Χανιά και Κομοτηνή]

Περισσότερα
Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για Συγκρότηση Μητρώου Αξιολογητών-Βαθμολογητών για τη Διεξαγωγή των Εξετάσεων Απόκτησης Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ) Περιόδου Μαΐου 2022 [Ανακοινοποίηση]

Περισσότερα
Νομοθεσία

[ΦΕΚ 5400/τ.Β’/19.11.2021] Καθορισμός των Συντελεστών Βαρύτητας των Πανελλαδικά Εξεταζόμενων Μαθημάτων των Επαγγελματικών Λυκείων για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023 και Εφεξής

Περισσότερα
12
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο