Αξιολόγηση Σχολικών Μονάδων

[ΦΕΚ 776/Τ.Β’/26.02.2021] Χαρακτηρισμός Δημόσιων Σχολικών Μονάδων Ως Πρότυπων Ή Πειραματικών Σχολείων (Απόφαση 22631/Δ6/26.02.2021)

Περισσότερα
Αξιολόγηση Σχολικών Μονάδων

[ΦΕΚ 758/τ.Β’/25.02.2021] Τροποποίηση της υπό Στοιχεία 6603/ΓΔ4/20.1.2021 Υ.Α. με Θέμα «Συλλογικός Προγραμματισμός, Εσωτερική και Εξωτερική Αξιολόγηση των Σχολικών Μονάδων ως Προς​ ​το Εκπαιδευτικό τους Έργο» (Β’ 140)

Περισσότερα
Αξιολόγηση Σχολικών Μονάδων

Συλλογικός Προγραμματισμός – Εσωτερική και Εξωτερική Αξιολόγηση του έργου της Σχολικής Μονάδας​ – ​Οδηγός εφαρμογής (Φεβρουάριος 2021)

Περισσότερα
Αξιολόγηση Σχολικών Μονάδων

[ΦΕΚ 140/τ.Β’/20.01.2021] Συλλογικός Προγραμματισμός, Εσωτερική και Εξωτερική Αξιολόγηση των Σχολικών Μονάδων ως προς το Εκπαιδευτικό τους Έργο (6603/ΓΔ4/20-01-2021)

Περισσότερα
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο