Παρακαλούνται όσοι εκπαιδευτικοί έχουν αποσπαστεί από σχολείο σε σχολείο ΕΝΤΟΣ του ΠΥΣΔΕ Ρεθύμνου να επικοινωνήσουν με το διευθυντή του σχολείου της οργανικής τους θέσης ή να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στο σχολείου της οργανικής τους θέσης την Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2022 ώστε να ενημερωθούν εάν το λειτουργικό κενό που θα αφήσουν  έχει ήδη καλυφθεί από  μόνιμο εκπαιδευτικό. Σε περίπτωση που αυτό έχει ήδη συμβεί μπορούν να αναλάβουν ΑΜΕΣΑ υπηρεσία στο σχολείου απόσπασής τους. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να αναμένουν έως ότου το κενό τους καλυφθεί με την τοποθέτηση αναπληρωτή εκπαιδευτικού.

Ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά σε όλους τους συναδέλφους.

Απο το ΠΥΣΔΕ Ρεθύμνου

Πληροφορίες :

2831050613, 2831050612