Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών – Ρούβα – Γουβών,  ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022 και στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Τουρισμός και Περιβάλλον» που συντονίζει το ΚΠΕ Αρχανών, καλεί μαθητές/μαθήτριες και εκπαιδευτικούς να υλοποιήσουν προτεινόμενες δράσεις σχετικές με τον αειφόρο τουριστική ανάπτυξη.

Προτεινόμενες δραστηριότητες:

1.    Φωτογραφία ή φωτογραφικό κολάζ από σημείο/σημεία της περιοχής σας που πιστεύετε ότι αξίζει να προβληθούν (μνημείο, πάρκο, γεώτοπος, φυσικό τοπίο, κτίριο κ.ά.). Μπορείτε να αναρτάτε τις φωτογραφίες/τα κολάζ μέχρι τις 21 Οκτωβρίου 2022 στο padlet που βρίσκεται στον σύνδεσμο: https://padlet.com/kpearchanon/wtzmax9pyrs05w8e

Θα επιλεγούν οι πιο αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες για χρήση σε αφίσες προβολής του Δικτύου.

2.    Συμμετοχή στη διαμόρφωση του διαδραστικού – αφηγηματικού χάρτη του ΚΠΕ Αρχανών, με την αποστολή υλικού για την περιοχή σας. Πληροφορίες για τον χάρτη μπορείτε να βρείτε εδώ: ΧΑΡΤΗΣ_ΚΠΕ ΑΡΧΑΝΩΝ  

Μπορείτε να στέλνετε τις προτάσεις σας για τον χάρτη καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Σκοπός της δημιουργίας του αφηγηματικού χάρτη είναι να συμβάλει στην ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας και την οργάνωση επισκέψεων με βάση τις αρχές του αειφόρου τουρισμού.

3.    Υλοποίηση βιωματικής δραστηριότητας. Ενδεικτικά, προτείνονται οι εξής: α) Για μαθητές/τριες Γ – Στ΄ Δημοτικού. Μπορείτε να βρείτε τη δραστηριότητα εδώ: «Κι αν ήταν στον τόπο μας;»

β) Δραστηριότητα για μαθητές/τριες Γυμνασίου και Λυκείου: «Επανεξετάζοντας την τουριστική ανάπτυξη του τόπου μου»  

Μπορείτε να αναρτήσετε φωτογραφίες ή κείμενα από τις δράσεις σας μέχρι τις 21 Οκτωβρίου 2022 στο padlet που βρίσκεται στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

https://padlet.com/kpearchanon/sfttbwjxnpignl9m

****Περισσότερες πληροφορίες στα αρχεία που επισυνάπτονται 

Με εκτίμηση 

Η Παιδαγωγική ομάδα του ΚΠΕ Αρχανών