Εξ αποστάσεως Εισαγωγικό Διαδραστικό Σεμινάριο   με τίτλο: «Σχολικές Δραστηριότητες: Πεδίο Συνεργασίας και Βιωματικής Μάθησης» τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2023, 17:30 -21:00.

Σχετικά Αρχεία