Μαθητές &  Εκπαιδευτικοί από τις  Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου, Ημαθίας και Αργολίδας επικοινωνούν, εκφράζονται, δημιουργούν, συνθέτουν και παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της μελέτης & των εργασιών τους στο πλαίσιο υλοποίησης πολύμηνων Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων – Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων.

 H Εκδήλωση που διοργανώνεται από τις  Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου, Ημαθίας και Αργολίδας δια των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων, θα πραγματοποιηθεί Διαδικτυακά στην πλατφόρμα Webex, χωρίς να παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία των σχολείων, την Τρίτη 10, την Τετάρτη 11 και την Πέμπτη 12 Μαΐου 2022.  Αποτελεί την επισφράγιση των κόπων μιας ολόκληρης σχολικής χρονιάς, στοχεύει στην αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων, στη διάχυση των αποτελεσμάτων των Προγραμμάτων  Σχολικών Δραστηριοτήτων και απευθύνεται σε όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας – μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς – και τις τοπικές κοινωνίες.

Ο Σύνδεσμος

της Γιορτής Μαθητικής Δημιουργίας Σχολικού  Έτους 2021-22 είναι:

 https://minedu-secondary.webex.com/meet/kpetrogian

Σας επισυνάπτουμε το Πρόγραμμα και την Αφίσα και

σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε την Εκδήλωση