Υποβολή αιτήσεων από την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 13:00
έως την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 13:00

Δελτίο Τύπου, οδηγίες και σχετικά έγγραφα