Η ηλεκτρονική καταχώριση γίνεται μέσω της σελίδας https://e-mathiteia.minedu.gov.gr/ και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 27/05/2022 και ώρα 23:59 για τους φορείς του Δημοσίου Τομέα, και την Παρασκευή 15/07/2022 και ώρα 23:59 για τους φορείς του Ιδιωτικού Τομέα.